Thông tin tuyển sinh du học 2018 mới nhất. Những điều cần biết khi đi du học, cơ hội nhận học bổng du học năm 2018

Thông tin về học bổng du học năm 2018. Danh sách học các trường cấp học bổng du, Học bổng toàn phần năm 2018 mới nhất.
  • Học bổng du học Kazackstan năm 2016

    Học bổng du học Kazackstan năm 2016

    Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2016 như sau:

Xem thêm