Học viện kỹ thuật quân sự công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2018

Trường học viện kỹ thuật quân sự năm 2018 tuyển 500 chỉ tiêu cụ thể như sau:

Học viện kỹ thuật quân sự công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2018

TT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

1

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

 

 

 

 

 

- Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- ĐT: 069 698 262

Website: http://www.mta.edu.vn

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự

KQH

7860220

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

500

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

400

 

+ Xét tuyển thí sinhNam

 

 

 

338

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ

 

 

 

19

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinhNam

 

 

 

38

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

05

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

100

 

+ Xét tuyển thí sinhNam

 

 

 

85

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ

 

 

 

05

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinhNam

 

 

 

09

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

01

Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển trến cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ GD & ĐT;
* Kỹ sư quân sự:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiếu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyên, thi xã. thành phố trưc thuộc tinh: quân nhân tai ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);
- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước;
- Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;
- Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01;
- Điểm trúng tuyển: Theo chi tiẽu cho các đối tương nam. nừ và khu vực phía Nam, phía Bẳc;
- Trường hợp xét tuyển đển một mức điềm nhất định vẫn còn chi tiêu, nhưng số thí sinh củng bằng điểm cao hơn số lượng chi tièu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiếu chí phụ: như sau:
1) Tiêu chí 1: Thí sinh cô điểm thi mòn Toán cao hơn sẽ trũng tuyển.
2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiếu chí 1. trường vằn còn chi tiều, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tièu chí 1 như nhau: thì xét đển tièu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi mòn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.
3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiẽu chí 2, trường vẫn còn chi tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điêm, cùng có tiều chí 1 và tiều chí 2 như nhau thì xét đển tiếu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc mòn tiểng Anh cao hơn sê trúng tuyển. Khi xét đển tiẻu chí 3 vẫn chưa đủ chi tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quàn sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiến xét tuyển của Ban TSQSBQP, học viện sẽ còng bố các tiẽu chí tuyển thẳng và ưu

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Học viện kỹ thuật quân sự công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2018

  •