Diem chuan dh, cd 2015

Khối a, a1, b, c, d1, d2, d3, d4, d5, d6, h, n, m, t, v, s, r, k thi những môn gì

Khối a, a1,a2, a3 b,b1 c,c1,c2 d1, d2, d3, d4, d5, d6, h, n, m, t, v, s, r, k gồm những môn gì,thi những môn gì, thi như thế nào.. là câu hỏi mà mỗi thi sinh khi quyết định chọn khối thi quan tâm.

Chi tiết về các môn thi, khối thi đại học cao đẳng năm 2013 chính thức Tính tới thời điểm hiện tại bao gồm: tổng cộng có 18 khối thi từ khối A cho đến khối K trong kỳ thi Cao đẳng - Đại học, trong đó khối thi môn năng khiếu là 07 khối.

Khối A: Toán, Lí, Hoá.

Khối D5: Văn, Toán, Tiếng Đức.

Khối A1: Toán, Lí, Tiếng Anh.

Khối D6: Văn, Toán, Tiếng Nhật

Khối B: Sinh, Toán, Hóa.
Khối B1: Toán, Hóa, Ngữ văn

Khối H: Văn (đề thi khối C), 2 môn năng khiếu.

Khối C: Văn, Sử, Địa.

Khối N: Văn (đề thi khối C), 2 môn năng khiếu.

Khối C1: Văn, Sử, Ngoại ngữ

 Khối M: Văn, Toán (đề thi khối D), Đọc, kể diễn cảm
và hát.

Khối C2: Văn, Địa, Ngoại ngữ

 Khối T: Sinh, Toán (đề thi khối B), Năng khiếu  TDTT.

Khối D1: Văn, Toán, Tiếng Anh.

Khối V: Toán, Lí (đề thi khối A), Vẽ Mĩ thuật.

Khối D2: Văn, Toán, Tiếng Nga.

Khối S: Văn (đề thi khối C), 2 môn Năng khiếu.

Khối D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp.

Khối R: Văn, Sử (đề thi khối C), Năng khiếu báo chí.

Khối D4: Văn, Toán, Tiếng Trung.

Khối K: Toán, Lí (đề thi khối A), Kĩ thuật nghề

 (Tuyensinh247.com tổng hợp)

 

Đăng ký nhận điểm chuẩn NV2 năm 2015 chính xác nhất!

Soạn tin: NV2(dấu cách)mã trường gửi 8712 

Ví dụ: Bạn xét tuyển trường Học viện ngân hàng, Mã trường: NHH

Soạn tin:NV2 NHH gửi 8712  

5 bình luận: Khối a, a1, b, c, d1, d2, d3, d4, d5, d6, h, n, m, t, v, s, r, k thi những môn gì

  •