Nhấp vào nút “Đặt câu hỏi” để được tư vấn chi tiết

Chuyên gia trả lời

  • Chào em!

    Nếu em nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì em ghi thông tin như sau: Nơi nộp hồ sơ: Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mã đơn vị ĐKDT: 99.

    Ban Tư Vấn Tuyensinh247.Com

Hãy kết bạn với Luyện thi Tuyensinh247 trên để xem thông tin mới nhất!


Bình luận: Mã đơn vị dăng kí dự thi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền?

Viết bình luận

  •