Phương án tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 2017

Phương thức 1 (PT1): sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của cụm thi đại học.

TT NGÀNH XÉT TUYỂN MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU PT1 CHỈ TIÊU PT2
1

Quản trị kinh doanh

     CN Quản trị kinh doanh bất động sản

     CN Quản trị kinh doanh tổng hợp

D340101 A00, A01,B00, D01 180 20
2

Địa chất học

     CN Địa môi trường

     CN Địa kỹ thuật

D440201 A00, A01,B00, A02 80 20
3

Khí tuợng học

D440221 A00, A01,B00,D01 40 10
4

Thủy văn

D440224 A00, A01,B00, D01 40 10
5

Công nghệ kỹ thuật môi trường

     CN Kỹ thuật môi trường

     CN Quá trình thiết bị và điều khiển công nghệ môi trường

D510406 A00, A01,B00, A02 320 30
6

Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

     CN Đo đạc địa chính

     CN Đo đạc xây dựng

     CN Bản đồ

D520503 A00, A01,B00, A02 120 30
7

Cấp thoát nước

D110104 A00, A01,B00, A02 90 10
8

Công nghệ thông tin

D480201 A00, A01,B00, D01 90 10
9

Quản lý đất đai

     CN Địa chính

     CN Quy hoạch đất đai

     CN Hệ thống thông tin địa chính

     CN Quản lý bất động sản

D850103 A00, A01,B00, D01 220 30
10

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

D850102 A00, A01,B00, D01 90 10
11

Hệ thống thông tin

D480104 A00, A01,B00, D01 45 5
12

Kỹ thuật tài nguyên nước

D580212 A00, A01,B00, A02 90 10
13

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101 A00, A01,B00, A02 180 20
14

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

D440298 A00, A01,B00, D01 45 5
15

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

D850198 A00, A01,B00, A14 45

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

LIÊN HỆ

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 2017

  •