luyen thi dai hoc - THPT Quoc gia 2015

Quy định mới về đào tạo liên thông: Siết chặt chỉ tiêu tuyển sinh

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư mới quy định đào tạo liên thông trình độ ĐH, CĐ. Đáng chú ý, thông tư quy định chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hằng năm của cơ sở giáo dục ĐH. Thông tư mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 7/2/2013

Quy dinh moi ve dao tao lien thong: Siet chat chi tieu tuyen sinh

Ảnh minh họa (Internet)

So với các quy định trước đây Bộ GD-ĐT siết chặt hơn rất nhiều, từ điều kiện mở ngành đào tạo liên thông cho đến hình thức dự thi liên thông. Đặc biệt hơn cả là từ nay trở đi chỉ đào tạo liên thông chính quy theo hình thức học tín chỉ, không còn đào tạo theo niên chế.

Cụ thể, Cơ sở giáo dục đại học chỉ được tổ chức đào tạo liên thông khi có đủ các điều kiện: Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, đại học của ngành đào tạo liên thông; Có báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ GD-ĐT quy định; Đã công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trên trang thông tin của trường theo quy định.

Có Hội đồng để xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học (gọi là Hội đồng đào tạo liên thông); Đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ trình độ CĐ, ĐH hệ chính quy đối với cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo liên thông chính quy.

Thông tư này cũng quy định, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quyết định đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ CĐ hoặc từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định đào tạo liên thông từ trình độ TCCN, Trung cấp (TC) nghề lên trình độ ĐH, từ trình độ TC nghề lên trình độ CĐ, từ trình độ CĐ nghề lên trình độ ĐH.

Kiểm soát chặt đầu vào và đầu ra

Bộ GD-ĐT cho biết, thông tư mới này chỉ áp dụng đối với hình thức liên thông chính quy và vừa học vừa làm. Đối với đào tạo liên thông từ xa sẽ có quy định riêng. Riêng liên thông chính quy ngoài việc siết chặt về chỉ tiêu còn yêu cầu thi tuyển đầu vào và kiểm soát nghiêm ngặt khâu đầu ra. Cụ thể:

1. Người có bằng tốt nghiệp TC nghề, TCCN, CĐ nghề, CĐ sau thời hạn 36 tháng

(kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH) phải dự thi 3 môn gồm:

- Một môn cơ bản,

- Một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục ĐH tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển;

2. Người có bằng tốt nghiệp TC nghề, TCCN, CĐ nghề, CĐ chưa đủ 36 tháng ( kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH) 

Phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy do Bộ GD-ĐT chức hằng năm. Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Đào tạo liên thông chính quy được tổ chức, quản lý theo các quy định hiện hành của Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Đào tạo liên thông chính quy phải tập trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục ĐH được phép đào tạo liên thông để thực hiện chương trình đào tạo. Sinh viên hệ liên thông chính quy học chung, thi hết môn và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp cùng với sinh viên hệ chính quy.

3. Đối với đào tạo liên thông hình thức vừa học vừa làm

Thì về cơ bản giống như các quy định đối với liên thông chính quy. Điểm khác là thực hiện việc tuyển sinh, đào tạo thực hiện theo quy chế và quy định đối với hệ vừa học vừa làm.

Với việc siết chặt này Bộ GD-ĐT cũng giao cho các trường xem xét để quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập. Cụ thể, chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ CĐ, trình độ ĐH chính quy đang áp dụng tại cơ sở giáo dục ĐH. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học đang áp dụng tại cơ sở giáo dục ĐH.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng đào tạo liên thông, Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH căn cứ vào chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, văn bằng, kết quả học tập đã có của người học để quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học và công bố công khai trước khi tổ chức đào tạo.

Sai phạm xử lý nghiêm

Thông tư mới cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra, thanh tra thi tuyển sinh và tổ chức đào tạo liên thông của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định hiện hành. Sở GD-ĐT là đầu mối giúp uỷ ban nhân dân tỉnh/thành kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện Quy định về đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học đối với các lớp liên kết đặt tại địa phương; phát hiện và báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo những trường hợp vi phạm Quy định về đào tạo liên thông của các đơn vị tham gia liên kết tại địa phương quản lý. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tự thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo của cơ sở mình theo quy định hiện hành.

Việc xử lý các vi phạm trong tuyển sinh và đào tạo liên thông cấp bằng CĐ, ĐH thực hiện theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy, Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Quy chế tuyển sinh và đào tạo vừa làm vừa học hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Về xử lý sai phạm Bộ GD-ĐT khẳng định, người học bị phát hiện có sai phạm trong tuyển sinh hoặc quá trình đào tạo, khai man hồ sơ bị buộc thôi học, thu hồi bằng tốt nghiệp. Cơ sở giáo dục ĐH tổ chức đào tạo liên thông, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH và những người tham gia tuyển sinh, tổ chức đào tạo nếu vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở giáo dục ĐH tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông khi chưa có quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với hình thức liên thông nhảy bậc từ TCCN lên ĐH -PV) sẽ bị đình chỉ đào tạo liên thông tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ GD-ĐT sẽ công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT các cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về đào tạo liên thông.

Thông tư mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 7/2/2013. Bộ GD-ĐT cũng cho hay, đối với các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông trước thời điểm Thông tư mới có hiệu lực, cơ sở giáo dục ĐH thực hiện đào tạo liên thông theo các quy định đang có hiệu lực. Tuy nhiên các cơ sở giáo dục ĐH phải rà soát đảm bảo các điều kiện tổ chức đào tạo liên thông quy định theo thông tư mới báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 30/6/2013.

S.H (Theo Dantri)

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2015 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Click Học thử Click Học thử CLick Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

tin hotXem NgayQuy chế tuyển sinh năm 2015

69 bình luận: Quy định mới về đào tạo liên thông: Siết chặt chỉ tiêu tuyển sinh

 •  
 • ra cai luat j ma lai the k bietnme hoc 3nam cao dang xong ve` nha lay vo ah`

  tuananh 17:00 pm - 16/02/2013
 • hic...ky hieu hoc con hk nho, lay gi thi day? giai quyet kieu nay chet het hoc sinh. con y chi gi nua dau ma hoc.sinh vien TCCN va CD se bo hoc nhieu de on thi DH.Thi DH giai quyet chua xong, chua ra cai gi het. ma h lo toi lien thong vai thang nua toi Cao Hoc. lam cho nhieu ma chang co ra cai gi! Sinh Vien ma noi len la may ong nay tieu.!

  trancong 18:41 pm - 27/01/2013
 • chán chả buồn nói. ban hành bộ luật gì mà chỉ làm dân thêm lo. mấy ông to bụng phệ thử làm dân đen xem mấy luật của các ông nó ảnh hưởng đến tâm lý ng dân ntn

  Trang 21:45 pm - 15/01/2013
 • Cái quy định này vô lí chả khác gì cái luật xe chính chủ với không chính chủ

  Willy.9x 07:15 am - 10/01/2013
 • oi zời ơi thế này thì chết mất thôi.làm khó sinh viên wa

  nguyenthixuan 21:58 pm - 09/01/2013
 • Tóm lại ra cái luật này là sv CĐ = HS phổ thông...cho lên dân việt nam bây h cứ tốt nghiệp 12 là dc...Toàn cái luật trên trời rơi xuống...đúng là ăn no dửng mỡ mà...Đề nghị cho ông nào ra cái luật này về quê luôn đi nhá

  ThanhNienTN 07:06 am - 06/01/2013
 • chán đời quá, e sắp chuẩn bị tốt nghiệp cd dự tính liên thông để lên dh. doc thông tư này xong là biết số phận đi về đâu ui, bà con chỉ còn đường cố gắng học 2, 3 thứ tiếng nước ngoài ùi đi làm thui. chứ cuộc đời mong muốn đi lên đã dừng tại đây. cám ơn các bác đã giúp con khỏi đi học đỡ tốn tiền bố mẹ con wá vì bố mẹ con sắp đi ăn mày chung ùi thưa các bác

  cindy 09:38 am - 05/01/2013
 • đợi xong 3 năm về cưới vợ cho rui học chi cho mệt kiểu này chắc mọc râu wa

  Luân 20:26 pm - 04/01/2013
 • làm như thế này giáo dục việt nam sẽ tốt hơn,chất lượng đào tạo sẽ tốt lên.like

  thuy coi 09:09 am - 04/01/2013
  • tốt con khỉ đó. bỏ tiền học 3 năm cd h ra cái luật chó điên này thì coi như ba má tui đóng ngu 3 năm hả. mất chục triệu đâu có ít. não bn bị úng rùi hửm

   vo van 19:10 pm - 08/01/2013
     Spam Thô tục Trùng nội dung
  •  tốt cái cùi..m ác vừa phải thui..m tưởng ai cũng thông minh nhu m hắn..m phải hiểu cho số phận tụi t chứ.

   Phản Doi 22:40 pm - 05/01/2013
     Spam Thô tục Trùng nội dung
  • bị điên ak? 3 năm học cđ mất công ak? m thử học 3 năm cđ rồi thi lthong kiểu này xem có mà trượt chắc 10000000000000000%

   abc 20:27 pm - 04/01/2013
     Spam Thô tục Trùng nội dung
  •  bạn nghĩ tốt hơn ở điểm nào.

   HƯƠNG 11:15 am - 04/01/2013
     Spam Thô tục Trùng nội dung
 • dieu nay duoc do.co the moi giam duoc nguoi hoc dai hoc,nguoi nguoi,nha nha deu cho con co bang dai hoc,,,toan la thay ko co tho,,good..

  dinh viet xuan 15:29 pm - 03/01/2013
 • Xem Thêm