Quy định tuyển sinh vào lớp 6 năm 2014 của Bộ Giáo dục

Năm 2014, Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra những quy định khi tuyển sinh vào lớp 6 - THCS về nguyên tắc tuyển sinh, tuổi học sinh, hồ sơ sơ tuyển và kế hoạch tổ chức tuyển sinh.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 - Quy chế này quy định về tuyển sinh vào lớp 6 THCS bao gồm: tuổi tuyển sinh, chế độ ưu tiên, khuyến khích, phương thức tuyển sinh, trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trong tuyển sinh trung học cơ sở.

 - Quy chế này áp dụng đối với người học là người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam vào học trung học cơ sở.

 - Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở chuyên biệt.

2. Nguyên tắc tuyển sinh, tuổi học sinh

 - Hàng năm tổ chức một lần tuyển sinh vào trường trung học cơ sở.

 - Tuổi của học sinh trường trung học cơ sở thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở và trung học cơ sở có nhiều cấp học.

 - Bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

3. Hồ sơ tuyển sinh

 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

 - Học bạ hoặc Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với học sinh khuyết tật) cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ, Kế hoạch giáo dục cá nhân do nhà trường hoặc phòng giáo dục và đào tạo quy định.

Quy dinh tuyen sinh vao lop 6 nam 2014 cua Bo Giao duc

Tuyển sinh vào lớp 6 năm 2014 yêu cầu giấy khai sinh, học bạ tiểu học hợp lệ.

4. Tổ chức tuyển sinh

 - Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển với người học đã hoàn thành chương trình tiểu học.

 - Mỗi trường trung học cơ sở có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học cơ sở thành lập một tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh. 

5. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện

  - Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

     + Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở;

     + Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh.

 6. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

 - Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh trung học cơ sở 

 - Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

7. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo, của trường trung học cơ sở

 - Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo:

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo về công tác tuyển sinh. Lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường trung học cơ sở.

 - Trách nhiệm của trường trung học cơ sở:

   + Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục đào tạo đối với trường trung học cơ sở về công tác tuyển sinh.

   + Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng.

 - Tuyển học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học.

 - Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn được phân công.

 - Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

 - Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Quy định tuyển sinh vào lớp 6 năm 2014 của Bộ Giáo dục

  •