• Ngày ông táo về trời là ngày bao nhiêu, các nghi lễ cúng?

    Ngày ông táo về trời là ngày bao nhiêu, các nghi lễ cúng?

    15:50 pm | 22/01/2014

    Ngày ông táo về trời là ngày bao nhiêu, tục lệ cúng ông công ông táo, tục lệ tết ông công ông táo như thế nào và nguồn gốc của tết ông công ông táo có từ khi nào là câu hỏi mà nhất là mỗi bạn trẻ thường hỏi mỗi dịp lễ cũng ông công ông táo.