• Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh liên thông năm 2013

    Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh liên thông năm 2013

    08:29 am | 21/03/2013

    Trường Đại học Cần Thơ vừa công bố thông tin tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (chính quy) năm 2013 đối với các thí sinh là người có bằng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ ĐH (tính đến ngày 11/3/2013).