• Đặt tên cho con tuổi Ngọ - năm 2014

    Đặt tên cho con tuổi Ngọ - năm 2014

    16:16 pm | 27/11/2012

    Năm 2014 là năm con ngựa - năm Giáp Ngọ và năm 2014 là mệnh Kim (Sa trung kim (Vàng trong cát)và trước khi sinh các câu hỏi như Đặt tên cho con trai năm giáp ngọ 2014, đặt tên cho con gái năm Quáp ngọ 2014 là câu hỏi mà các bậc cha mẹ sinh con vào năm 2014.