De thi hoc ki 2

  • Lịch thi đại học, cao đẳng, thi tốt nghiệp thpt năm 2013

    Lịch thi đại học, cao đẳng, thi tốt nghiệp thpt năm 2013

    10:45 am | 29/03/2013

    Với việc ngày 29/03/2013 Bộ Giáo dục và đào tạo Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 thì lịch thi tốt nghiệp và đại học như thông báo trước đó đã cơ bản chi tiết và rõ ràng. Theo đó lịch thi đại học cao đẳng năm 2013 và lịch thi tốt nghiêp thpt năm 2013 không có gì thay đổi so với mọi năm.