• Lời chúc mừng sinh nhật sếp, cấp trên

    Lời chúc mừng sinh nhật sếp, cấp trên

    22:22 pm | 17/02/2013

    Lời chúc mừng sinh nhật Sếp, cấp trên nó ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với những người lãnh đạo, những người đứng mũi chịu sào trong hoạt động của công ty.