• Bài văn \

    Bài văn "canh gà": Lỗi nghiệp vụ sư phạm

    16:58 pm | 15/10/2012

    Chủ tịch HĐQT trường THPT Lômônôxôp (Hà Nội), thầy Nguyễn Phú Cường cho rằng dư luận nên rộng lượng hơn với cô Thuỷ, nhưng ông cũng nói tư duy theo kiểu ‘canh gà’ là sai.