• Đổ xô đi học thạc sĩ

  Đổ xô đi học thạc sĩ

  12:22 pm | 28/11/2012

  Học sau ĐH, đặc biệt là thạc sĩ, đã trở thành trào lưu. Nhiều người đi học chủ yếu để “giữ ghế” chứ không hẳn là nghiên cứu khoa học.

 • Tuyến sinh cao học 2013 Học viện tài chính

  Tuyến sinh cao học 2013 Học viện tài chính

  22:36 pm | 19/10/2012

  Tuyển sinh cao học năm 2013, Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt I năm 2013, với 02 chuyên ngành sau đây: