• Vận hạn người tuổi Tỵ năm 2013 Quý Tỵ (tuổi Rắn)

  Vận hạn người tuổi Tỵ năm 2013 Quý Tỵ (tuổi Rắn)

  09:49 am | 02/02/2013

  Vận hạn người tuổi Tỵ năm 2013 Quý Tỵ. Cùng xem là vận hạn người tuổi Tỵ trong năm 2013 tính theo lịch tiết khí, bắt đầu từ ngày Lập Xuân, tức 3/2 dương lịch.

 • Vận hạn người tuổi Tý năm 2013 Quý Tỵ

  Vận hạn người tuổi Tý năm 2013 Quý Tỵ

  09:27 am | 01/02/2013

  Vận hạn người tuổi Tý năm 2013 Quý Tỵ. Theo phong thủy, mỗi năm vận hạn của con người mỗi khác. Trong năm 2013 này vận hạn của bạn sẽ ra sao? Dưới đây là vận hạn người tuổi Tý trong năm Quý Tỵ tính theo lịch tiết khí, bắt đầu từ ngày Lập Xuân, tức 3/2 dương lịch.