Tết 2013 vào ngày mấy dương lịch

(Tuyensinh247.com) Tết 2013 là ngày nào dương lịch ,Tết 2013 là ngày bao nhiêu dương, tết lịch là câu hỏi rất nhiều thắc mắc trước thời gian tết.

Xem thêm: Tết 2013 được nghỉ mấy ngày

                 Sinh con năm 2013 trẻ sẽ trở thành thiên tài?

                 Các phim Hài Tết 2013

                      Chuyên gia phong thủy gợi ý ngày tốt làm ăn năm Quý Tỵ 2013

Tết âm lịch 2013 bắt đầu từ ngày 10/2/2013 - tức ngày mùng 1 tết âm lịch.

Năm 2013 là năm Quý Tỵ - Năm con Rắn, thông tin thêm là những đưa trẻ sinh năm quý tỵ sẽ có mệnh là Mệnh Thủy - Trường Lưu Thủy ( Nước sông chảy dài)

Đêm giao thừa chào năm quý tỵ 2013 vào ngày 9/2/2013 - tức ngày 29 âm lịch (30 tết)

Tet 2013 vao ngay may duong lich

Đêm giao thừa (Gọi là đêm 30 tết) là ngày 9/2/2012 - Tức ngày 29 âm lịch

Tet 2013 vao ngay may duong lich

Ngày 26 âm lịch là ngày bao nhiêu?

Trả lời: NGày 6/2/2013

Ngày 27 âm lịch là ngày bao nhiêu?

Trả lời: NGày 7/2/2013

Ngày 28 âm lịch là ngày bao nhiêu?

Trả lời: NGày 8/2/2013

Ngày 29 âm lịch là ngày bao nhiêu?

Trả lời: NGày 9/2/2013

Ngày 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 âm lịch là ngày bao nhiều dương lịch:

1 âm lịch (10/2/2013); 2 âm lịch (11/2/2013); 3 âm lịch (12/2/2013); 4 âm lịch (13/2/2013); 5 âm lịch (14/2/2013); 6 âm lịch (15/2/2013); 7 âm lịch (16/2/2013); 8 âm lịch (17/2/2013); 9 âm lịch (18/2/2013); 10 âm lịch (19/2/2013); 11 âm lịch (20/2/2013); 12 âm lịch (21/2/2013); 13 âm lịch (22/2/2013); 14 âm lịch (23/2/2013); 15 âm lịch (24/2/2013);

 Xem thêm: Tết 2013 được nghỉ mấy ngày

                  Sinh con năm 2013 trẻ sẽ trở thành thiên tài?

                  Các phim Hài Tết 2013

                        Chuyên gia phong thủy gợi ý ngày tốt làm ăn năm Quý Tỵ 2013

(Tuyensinh247.com)

2 bình luận: Tết 2013 vào ngày mấy dương lịch

  •