Thông tin tuyển sinh, tin tức tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh, thông tin tuyển sinh đại học cao đẳng, tin tức tuyển sinh: tiểu học, THCS, thi vào lớp 10, THPT, trung cấp, liên thông, cao học, nghiên cứu sinh, văn bằng 2... toàn quốc năm 2017.
 • 14 Đề thi minh họa lần 2 2017 - Bộ giáo dục đào tạo

  14 Đề thi minh họa lần 2 2017 - Bộ giáo dục đào tạo

  Bộ GD vừa công bố đề thi minh họa thử nghiệm lần 2 năm 2017. Cho tất cả các môn Toán, vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa Lý, Lịch Sử, Văn học, GDCD. Tất cả đề thi sẽ có đáp án và lời giải chi tiết bởi Tuyensinh247.com

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Công nghệ Sinh - Hóa

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Công nghệ Sinh - Hóa

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Công nghệ Sinh - Hóa. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Công nghệ In - Giấy

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Công nghệ In - Giấy

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Công nghệ In - Giấy. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Nhân sự - Hành chính

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Nhân sự - Hành chính

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Nhân sự - Hành chính. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Sư phạm - Giáo dục

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Sư phạm - Giáo dục

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Sư phạm - Giáo dục. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • Danh sách các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Tài nguyên - Môi trường

  Danh sách các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Tài nguyên - Môi trường

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Tài nguyên - Môi trường. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • Danh sách các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Thủy sản - Lâm nghiệp - Nông nghiệp

  Danh sách các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Thủy sản - Lâm nghiệp - Nông nghiệp

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Thủy sản - Lâm nghiệp - Nông nghiệp. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • Danh sách các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Hàng hải - Thủy lợi - Thời tiết

  Danh sách các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Hàng hải - Thủy lợi - Thời tiết

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Hàng hải - Thủy lợi - Thời tiết. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Mỏ - Địa chất

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Mỏ - Địa chất

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Mỏ - Địa chất. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Bác sĩ Thú y

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Bác sĩ Thú y

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Bác sĩ Thú y. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

Xem thêm