Tổng hợp đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 (Phần 2)

Các em tham khảo đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013 - phần 2 dưới đây.

Cập nhật Đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 ( từ đề số 31- đề số 50), ngày 5/4/2013

Xem preview đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh đề số 49. Click vào các link bên dưới để xem chi tiết.

 

60. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 60 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

59. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 59 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

58. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 58 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

57. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 57 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

56. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 56 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

55. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 55 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

54. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 54 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

53. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 53 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

52. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 52 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

51. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 51 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

50. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 50 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

49. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 49 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

48. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 48 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

47. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 47 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

46. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 46 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

45. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 45 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

44. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 44 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

43. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 43 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

42. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 42 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

41. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 41 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

40. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 40 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

39. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 39 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

38. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 38 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

37. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 37 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

36. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 36 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

35. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 35 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

34. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 34 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

33. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 33 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

32. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 32 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

31. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 đề số 31 tại đây hoặc download để xem chi tiết 


(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

 

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)


>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

4 bình luận: Tổng hợp đề thi lớp 6 học kì 2 môn tiếng anh năm 2013 (Phần 2)

  •