Tổng hợp đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 (Phần 3)

Tổng hợp đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán của các trường THCS Hương Phong, Ngô Sĩ Liên... Mời các bạn tham khảo!

Cập nhật Đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 ( từ đề số 61- đề số 90), ngày 27/3/2013

Đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán đề số 64, click linh bên dưới để xem chi tiết


90. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 90 tại đây hoặc download để xem chi tiết

89. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 89 tại đây hoặc download để xem chi tiết

88. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 88 tại đây hoặc download để xem chi tiết

87. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 87 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

86. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 86 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

85. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 85 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

84. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 84 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

83. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 83 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

82. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 82 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

81. Download đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 81 để xem chi tiết 

80. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 80 tại đây hoặc download để xem chi tiết

79. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 79 tại đây hoặc download để xem chi tiết

78. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 78 tại đây hoặc download để xem chi tiết

77. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 77 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

76. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 76 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

75. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 75 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

74. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 74 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

73. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 73 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

72. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 72 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

71. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 71 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

70. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 70 tại đây hoặc download để xem chi tiết

69. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 69 tại đây hoặc download để xem chi tiết

68. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 68 tại đây hoặc download để xem chi tiết

67. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 67 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

66. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 66 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

65. Download đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 65 để xem chi tiết 

64. Xem đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 64 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

63. Download  đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 63 để xem chi tiết

62. Download  đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 62 để xem chi tiết

61. Download  đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 61 để xem chi tiết 


(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

 

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)


>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

3 bình luận: Tổng hợp đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán năm 2013 (Phần 3)

  •