luyen thi dai hoc - THPT Quoc gia 2015

X-Factor Việt Nam

Nhân tố bí ẩn phiên bản Việt 2013, X-Factor (cuộc thi hát dành cho các nhóm nhạc),Viết bình luận: X-Factor Việt Nam(2)

  •  
  • minh dang nhu the nao vay may anh chi

    pham hoang nguyen 04/09/2014 17:15 pm
  • MINH MUON LA QUAN QUAN X-FACTOR VIET NAM MUA DAU TIEN ..MA THONG TIN DANG KY RA SAO DAY..O VIET NAM CHUNG TA ..TAI NANG THUC SU DANG THIEU THON CAN BAN AM NHAC VI NEN KINH TE KO CHO NHIEU QUYEN LUA CHON ...MINH UOC MO DUOC NHIN THAY MOT CUOC THI COI MO KO LAM NHUNG TAI NANG NHU MINH ..HAN CHE VE NHAN SAC HAY TIEN BAC.CAM THAY BAT LUC VOI VIEC MUON VUOT QUA BAN THAN ..TIM RA NHAN TO BI AN TRONG NGUOI MINH ..NHAN SAC VA GIONG CA DEN ROI DI O CAC CUOC THI MAY NAM TRO LAI DAY..NHUNG THAN TUONG THAT SU THI CHI NAM TRONG SU BAO DUNG VA THONG CAM ..GIAM KHAO CHINH LA NHUNG NGUOI QUAN TRONG NHAT ..CHINH HO SE QUYET DINH MINH NEN LAM GI DE CO SU LIEU LINH ..THOAT KHOI SU BAO THU TRONG AM NHAC...MUON DUA AM NHAC VIET NAM RA THE GIOI .DAU TIEN CHUNG TA PHAI CHAP NHAN VA HOA HOP VOI HO .NEU KO CHUNG TA CHI LA CON GIO DI NGANG QUA

    HOANG TRUNG HIEU 19/09/2013 19:57 pm