Diem chuan dh, cd 2015

Xem điểm chuẩn Khoa Luật - Đại học Huế năm 2013

Điểm chuẩn Khoa Luật - Đại học Huế năm 2013. Cập nhật hằng ngày những thông tin liên quan đến điểm chuẩn năm 2013 của các trường đại học trên cả nước.

Khoa Luật trường Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2013.

Mã trường: DHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380101 Luật A 17.5  
2 D380107 Luật kinh tế A 17.5  
3 D380101 Luật C 20  
4 D380107 Luật kinh tế C 19.5  
5 D380101 Luật D1 17  
6 D380107 Luật kinh tế D1 17  
7 D380101 Luật D2 17  
8 D380107 Luật kinh tế D2 17  
9 D380101 Luật D3 17  
10 D380107 Luật kinh tế D3 17  
11 D380101 Luật D4 17  
12 D380107 Luật kinh tế D4 17  

Để biết điểm trúng tuyển các ngành của khoa Luật ĐH Huế, bạn hãy soạn tin theo cú pháp sau:

Nhận ngay Điểm chuẩn khoa Luật - ĐH Huế năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DHA (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DHA D380101 gửi 8712

Trong đó DHA là Mã trường

D380101 là mã ngành Luật học

Hoặc tra cứu điểm chuẩn khoa Luật  - ĐH Huế tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-luat-dai-hoc-hue-DHA.html

Hoặc tra cứu tại đây:

 

Tuyensinh247.com

Đăng ký nhận điểm chuẩn NV2 năm 2015 chính xác nhất!

Soạn tin: NV2(dấu cách)mã trường gửi 8712 

Ví dụ: Bạn xét tuyển trường Học viện ngân hàng, Mã trường: NHH

Soạn tin:NV2 NHH gửi 8712  

Viết bình luận: Xem điểm chuẩn Khoa Luật - Đại học Huế năm 2013

  •