Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2019

Tuyensinh247 cập nhật chi tiết thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh. Năm 2019,trường kết hợp thi tuyển và xét tuyển 80% dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia.

           

2.1. Đối tượng tuyển sinh:    Công dân có hộ khẩu trong tỉnh Tây Ninh

2.2. Phạm vi tuyển sinh:        Tuyển sinh trong tỉnh Tây Ninh

2.3. Phương thức tuyển sinh:           Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:           Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 kết hợp với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học bạ 12). Trong đó:

+ Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: 80%

+ Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học bạ 12): 20%

Riêng ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mầm non thi tuyển môn Năng khiếu theo quy định của trường.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo cao đẳng              
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 120   M00      
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 40   A00 A01 C00 D01
1.3
Sư phạm Âm nhạc 51140221 40   N00      
1.4
Sư phạm Mỹ thuật 51140222 40   H01 H06 H08  
2 Các ngành đào tạo trung cấp              
2.1
Sư phạm mầm non 42140201 40   M00      
           

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:  

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường: Theo Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điều kiện nhận ĐKXT:

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

- Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Thí sinh có đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường chỉ nhận ĐKXT ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mầm non khi thí sinh có tham dự thi tuyển Năng khiếu tại trường.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:       

- Mã trường: C46

- Mã ngành, tên ngành, tổ hợp xét tuyển:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

1

51140221

Sư phạm Âm nhạc

N00

 

 

 

2

51140222

Sư phạm Mỹ thuật

H01

H06

H08

 

3

51140202

Giáo dục Tiểu học

A00

A01

D01

C00

4

51140201

Giáo dục Mầm non

M00

 

 

 

5

42140201

Sư phạm Mầm non

M00

 

 

 

 

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật, tổ hợp gốc là tổ hợp môn xét tuyển 1 (H01); ngành Giáo dục Tiểu học, tổ hợp gốc là tổ hợp môn xét tuyển 1 (A00). Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp khác với tổ hợp gốc là 0,25 điểm.

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển và các quy định khác không trái với quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:         

- Thực hiện theo Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Riêng môn Năng khiếu các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mầm non, trường dự kiến tổ chức thi tuyển vào khoảng từ 03/7/2019 đến 07/7/2019.

 2.8. Chính sách ưu tiên:        

- Thực hiện theo Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

- Thực hiện theo Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):           

Được miễn học phí

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):         

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!