Cấu trúc đề thi bài Tổng hợp vào lớp 10 - TP Hải Phòng năm 2017 -2018

Bài thi Tổng hợp theo hình thức thi 100% trắc nghiệm khách quan. Bài thi gồm 40 câu hỏi tổng hợp của các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Anh với tổng thời gian làm bài là 60 phút.

BÀI THI TỔNG HỢP

I. Quy định chung

-  Hình thức thi: 100% trắc nghiệm khách quan một lựa chọn đúng

-  Thời gian thi: 60 phút.

-  Thang điểm chấm thi: 20 điểm

-  Số câu trong đề thi: 40 câu

-  Giới hạn kiến thức: Chương trình lớp 9 THCS.

II. Cấu trúc đề thi

Thứ tự

Nội dung

Điểm

Mức độ

Môn Vật lý

Câu 1: Điện học - Lí thuyêt

0,5

Nhận biết

Câu 2: Điện từ học - Lí thuyết

0,5

Thông hiểu

Câu 3: Điện học - Bài tập

0,5

Vận dụng

Câu 4: Quang học – Lí thuyết

0,5

Nhận biết

Câu 5: Quang học - Bài tập

0,5

Thông hiểu

Môn Hóa học

Câu 1: Tên gọi, tính chất lí hóa, điều chế, ứng dụng của đơn chất và hợp chất vô cơ

0,5

Nhận biết

Câu 2: Thực hành, thí nghiệm, liên hệ thực tiễn của đơn chất và hợp chất vô cơ

0,5

Thông hiểu

Câu 3: Tên gọi, tính chât lí hóa, điều chế, ứng dụng của các hợp chất hữu cơ

0,5

Nhận biết

Câu 4: Thực hành, thí nghiệm, liên hệ thực tiễn của hợp chất hữu cơ

0,5

Thông hiểu

Câu 5: Bài tập tính toán về tính chất hóa học của các đơn chất, hợp chất vô cơ và hữu cơ

0,5

Vận dụng

Môn Sinh học

Câu 1. Các quy luật di truyền Men đen

0,5

Nhận biết

Câu 2. Nhiễm sắc thể, ADN và gen

0,5

Thông hiểu

Câu 3. Biến dị

0,5

Thông hiểu

Câu 4. Ứng dụng di truyền

0,5

Vận dụng

Câu 5. Sinh vật và môi trường, Hệ sinh thái

0,5

Nhận biết

Môn Lịch sử

Câu 1. Chủ nghĩa xã hội, phong trào giải phóng dân tộc

0,5

Nhận biết

Câu 2. Các nước Tư bản, quan hệ quốc tế, Khoa học - Kĩ thuật

0,5

Nhận biết

Câu 3. Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1945

0,5

Thông hiểu

Câu 4. Kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954

0,5

Thông hiểu

Câu 5 Kháng chiến chống Mỹ 1954 - 1975, đất nước thống nhất 1975-2000

0,5

Vận dụng .

Môn Địa lý

Câu 1. Bài tập về biểu đồ

0,5

Vận dụng

Câu 2. Địa lí vùng

0,5

Nhận biết

Câu 3. Địa lí Hải Phòng

0,5

Nhận biết

Câu 4. Địa lí vùng

0,5

Thông hiểu

Câu 5. Địa lí ngành

0,5

Thông hiểu

Môn GDCD

Câu 1. Chủ đề: Phẩm chất đạo đức

0,5

Nhận biết

Câu 2. Chủ đề: Hòa bình - Hợp tác - Hữu nghị.

0,5

Nhận biết

Câu 3. Chủ đề: Truyên thống tốt đẹp của dân tộc.

0,5

Thông hiểu

Câu 4. Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

0,5

Vận dụng

Câu 5. Chủ đề: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

0,5

Nhận biết

Môn T.Anh

Câu 1. Trọng âm

0,5

Nhận biết

Câu 2. Phát âm

0,5

Nhận biết

Câu 3. Sử dụng động từ

0,5

Vận dụng

Câu 4. Chọn giới từ

0,5

Thông hiểu

Câu 5. Dạng từ

0,5

Thông hỉểu

Câu 6. Mệnh đề quan hệ

0,5

Vận dụng

Câu 7. Xác định lỗi sai

0,5

Thông hiểu

Câu 8. So sánh

0,5

Thông hiểu

Câu 9. Câu điều kiện

0,5

Vận dụng

Câu 10. Giao tiếp đơn giản

0,5

Vận dụng

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Cấu trúc đề thi bài Tổng hợp vào lớp 10 - TP Hải Phòng năm 2017 -2018

  •