Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 - TP Hải Phòng năm 2017 - 2018

Bài thi môn Ngữ văn gồm 6 câu. Kiến thức nằm chủ yếu trong chương trình Ngữ văn lớp 9 THCS với tổng thời gian làm bài là 120 phút.

BÀI THI MÔN NGỮ VĂN

I. Quy định chung

-   Hình thức thi: 100% tự luận;

-  Thời gian thi: 120 phút.

-  Thang điểm chấm thỉ: 10 điếm .

-  Số câu trong đề thi: 06 (sáu).

-  Nội dung đề thi: các bài trong đề thi không trùng lặp với các bài thi đã công bố trong 3 năm gần đây).

-   Giới hạn kiến thức: Chủ yếu trong chương trình Ngừ văn lớp 9 THCS.

II. Cấu trúc đề thi

Thứ tự

Nội dung

Điểm

Mức độ

Phần I

Đánh giá năng lực đọc- hiểu văn bản nhật dụng, văn bản nghị luận và năng lực viết đoạn văn nghị luận:

4,0

 

Câu 1

-    Nêu thông tin về: tác giả/ hoàn cảnh sáng tác /xuất xứ/ nội dung chính/ phương thức biểu đạt/ kiếu văn bản của một đoạn trích (hoặc của văn bản chứa đoạn trích đó)/ nội dung câu chủ đề của đoạn trích;

-  Nêu ý hiểu về thái độ của tác giả.

1,0

Nhận biết

Câu 2

-   Chỉ ra nét nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích;

-   Nêu ý hiểu về giá trị biểu đạt của nét nghệ thuật đó.

1,0

Thông hiểu

Câu 3

Viết một đoạn văn ngắn (tối đa 1/2 trang giấy thi):

+ Thể hiện suy nghĩ của bản thân về vấn đề được nêu ra ở đoạn trích;

+ Thực hiện yêu cầu về kĩ năng viết đoạn/kĩ năng thực hành tiếng Việt.

2,0

Vận dụng

Phần II

Đánh giá năng lực đọc-hiểu một đoạn trích thơ/ truyện(Việt Nam) và năng lực viết bài nghị luận văn học:

6,0

 

Câu 1

Nêu thông tin về : tác giả/ hoàn cảnh sáng tác /xuất xứ/ của đoạn trích thơ/ truyện.

0,5

Nhận biết

Câu 2

- Chỉ ra một vài nét nghệ thuật thơ/ truyện thể hiện trong đoạn trích;

-  Nêu một vài ý hiểu về giá trị biếu đạt của nét nghệ thuật đó.

1,5

Thông hiểu

Câu 3

Viêt bài nghị luận ngắn(khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận về một khổ thơ/một đoạn thơ/một vài nét về nhân vật được thể hiện trong đoạn trích văn bản truyện.

4,0

Vận dụng

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 - TP Hải Phòng năm 2017 - 2018

  •