Chọn tuổi xông đất tết Mậu Tuất 2018 người tuổi Tỵ

Xem tuổi xông nhà cho người tuổi Tỵ năm 2018 Mậu Tuất: Quý Tỵ (1953), Ất Tỵ (1965), Đinh Tỵ (1977), Kỷ Tỵ (1989), Tân Tỵ (2001).

Chọn tuổi xông nhà năm Mậu Tuất 2018 cho chủ nhà tuổi Tỵ:  Quý Tỵ (1953), Ất Tỵ (1965), Đinh Tỵ (1977), Kỷ Tỵ (1989), Tân Tỵ (2001)

Danh sách các tuổi hợp xông nhà, xông đất đầu năm Mậu Tuất 2018 cho chủ nhà Tuổi Tỵ:

TUỔI GIA CHỦ TUỔI XÔNG ĐẤT ĐÁNH GIÁ
HỢP-BÌNH THƯỜNG-KHẮC
1953 - Quý Tỵ 1958 (Mậu Tuất - Bình Địa Mộc)
1953 (Quý Tỵ - Trường Lưu Thủy)
1973 (Quý Sửu - Tang Đố Mộc)
1951 (Tân Mão - Tùng Bách Mộc)
1963 (Quý Mão - Kim Bạch Kim)
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
3-3-0
3-3-0
2-4-0
3-2-1
1965 - Ất Tỵ 1973 (Quý Sửu - Tang Đố Mộc)
1950 (Canh Dần - Tùng Bách Mộc)
1958 (Mậu Tuất - Bình Địa Mộc)
1965 (Ất Tỵ - Phú Đăng Hỏa)
1990 (Canh Ngọ - Lộ Bàng Thổ)
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
3-2-1
2-4-0
2-4-0
3-2-1
1977 - Đinh Tỵ 1949 (Kỷ Sửu - Tích Lịch Hỏa)
1965 (Ất Tỵ - Phú Đăng Hỏa)
1978 (Mậu Ngọ - Thiện Thượng Hỏa)
1987 (Đinh Mão - Lộ Trung Hỏa)
1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa)
1957 (Đinh Dậu - Sơn Hạ Hỏa)
1994 (Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa)
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
3-3-0
3-3-0
3-3-0
2-4-0
3-2-1
3-2-1
1989 - Kỷ Tỵ 1949 (Kỷ Sửu - Tích Lịch Hỏa)
1953 (Quý Tỵ - Trường Lưu Thủy)
1966 (Bính Ngọ - Thiên Hạ Thủy)
1978 (Mậu Ngọ - Thiện Thượng Hỏa)
1987 (Đinh Mão - Lộ Trung Hỏa
1994 (Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa)
1997 (Đinh Sửu - Giang Hạ Thủy)
1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa)
1957 (Đinh Dậu - Sơn Hạ Hỏa)
1965 (Ất Tỵ - Phú Đăng Hỏa)
1996 (Bính Tý - Giang Hạ Thủy)
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
4-1-1
3-3-0
3-3-0
3-3-0
4-1-1
3-3-0
2-4-0
3-2-1
3-2-1
2-4-0
2001- Tân Tỵ 1953 (Quý Tỵ - Trường Lưu Thủy)
1966 (Bính Ngọ - Thiên Hạ Thủy)
1996 (Bính Tý - Giang Hạ Thủy)
1946 (Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ)
1982 (Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy)
1997 (Đinh Sửu - Giang Hạ Thủy)
2006 (Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ)
10/12
10/12
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
4-2-0
4-2-0
3-3-0
3-2-1
3-2-1
3-2-1
3-2-1

Theo TTHN

Viết bình luận: Chọn tuổi xông đất tết Mậu Tuất 2018 người tuổi Tỵ

  •