Chọn tuổi xông đất, xông nhà tết Mậu Tuất 2018 người tuổi Mùi

Xem tuổi xông nhà năm 2018 người tuổi Mùi: Ất Mùi (1955), Đinh Mùi (1967), Kỷ Mùi (1979) Tân Mùi (1991), Quý Mùi (2003).

Năm 2018, chủ nhà Tuổi Mùi nên chọn người tuổi Hợi, Mão, Ngọ  xông nhà đầu năm. Đồng thời chủ nhà nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm Mậu Tuất.

Danh sách các tuổi hợp xông nhà, xông đất đầu năm Mậu Tuất 2018 cho chủ nhà Tuổi Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003):

TUỔI GIA CHỦ TUỔI XÔNG ĐẤT ĐÁNH GIÁ
HỢP-BÌNH THƯỜNG-KHẮC
1991 - Tân Mùi 1978 ( Mậu Ngọ - Thiện Thượng Hỏa)
1986 (Bính Dần - Lộ Trung Hỏa)
1956 (Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa)
1963 (Quý Mão - Kim Bạch Kim)
1966 (Bính Ngọ - Thiên Hà Thủy)
1987 (Đinh Mão - Lộ Trung Hỏa)
1979 (Kỷ Mùi - Thiện Thượng Hỏa)
1995 (Ất Hợi - Sơn Đầu Hỏa)
10/2 điểm
10/2 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
4-2-0
4-2-0
3-3-0
4-1-1
4-1-1
4-1-1
3-2-1
3-2-1
1979 - Kỷ Mùi 1951 (Tân Mão - Tùng Bách Mộc)
1978 (Mậu Ngọ - Thiện Thượng Hỏa)
1987 (Đinh Mão - Lộ Trung Hỏa)
1950 (Canh Dần - Tùng Bách Mộc)
1959 (Kỷ Hợi - Bình Địa Mộc)
1990 (Canh Ngọ - Lộ Bàng Thổ)
1999 (Kỷ Mão - Thành Đầu Thổ)
2002 (Nhâm Ngọ - Dương Liễu Mộc)
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
3-3-0
3-3-0
2-4-0
2-4-0
3-2-1
3-2-1
3-2-1
1967 - Đinh Mùi 1966 (Bính Ngọ - Thiên Hà Thủy)
1975 (Ất Mão - Đại Khê Thủy)
2002 (Nhâm Ngọ - Dương Liễu Mộc)
1950 (Canh Dần - Tùng Bách Mộc)
1951 (Tân Mão - Tùng Bách Mộc)
1959 (Kỷ Hợi - Bình Địa Mộc)
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
3-3-0
4-1-1
2-4-0
3-2-1
2-4-0
1955 - Ất Mùi 1966 (Bính Ngọ - Thiên Hà Thủy)
1975 (Ất Mão - Đại Khê Thủy)
1983 (Quý Hợi - Đại Hải Thủy)
1953 (Quý Tỵ - Trường Lưu Thủy)
10/2 điểm
10/2 điểm
10/2 điểm
9/12 điểm
4-2-0
4-2-0
4-2-0
3-2-0
2003 - Quý Mùi 1978 (Mậu Ngọ-ThiệnThượng Hỏa)
1966 (Bính Ngọ-Thiên Hà Thủy)
1975 (Ất Mão-Đại Khê Thủy)
1983 (Quý Hợi-Đại Hải Thủy)
1953 (Quý Tỵ -Trường Lưu Thủy)
1986 (Bính Dần - Lộ Trung Hỏa)
1987 (Đinh Mão - Lộ Trung Hỏa)
11/12
10/12
10/12
10/12
9/12
9/12
9/12
5-1-0
4-2-0
4-2-0
4-2-0
3-2-1
3-2-1
4-1-1

Theo TTHN

Xem thêm :
Xem thêm :

Viết bình luận: Chọn tuổi xông đất, xông nhà tết Mậu Tuất 2018 người tuổi Mùi

  •