Chọn tuổi xông đất, xông nhà tết Mậu Tuất 2018 người tuổi Ngọ

Chọn tuổi xông đất cho chủ nhà tuổi Ngọ năm Mậu Tuất 2018: gồm các tuổi: Giáp Ngọ (1954), Bính Ngọ (1966), Mậu Ngọ (1978), Canh Ngọ (1990), Nhâm Ngọ (2002).

Gia chủ Tuổi Ngọ nên chọn người tuổi Mùi, Dần, Tuất xông nhà đầu năm. Đồng thời chủ nhà nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm 2018- Mậu Tuất.

Danh sách các tuổi hợp xông nhà, xông đất đầu năm Mậu Tuất 2018 cho chủ nhà Tuổi Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002):

TUỔI GIA CHỦ TUỔI XÔNG ĐẤT ĐÁNH GIÁ
HỢP-BÌNH THƯỜNG-KHẮC
1966 - Bính Ngọ 1958 (Mậu Tuất - Bình Địa Mộc)
1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc)
1951 (Tuổi Tân Mão - Tùng Bách Mộc)
1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy)
2003 (Tuổi Quý Mùi - Dương Liễu Mộc)
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
3-2-1
3-2-1
3-2-1
3-2-1
1978 - Mậu Ngọ 1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc)
1958 (Tuổi Mậu Tuất - Bình Địa Mộc)
1986 (Tuổi Bính Dần - Lộ Trung Hỏa)
2003 (Tuổi Quý Mùi - Dương Liễu Mộc)
1946 (Tuổi Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ)
1973 (Tuổi Quý Sửu - Tang Đố Mộc)
1998 (Tuổi Mậu Dần - Thành Đầu Thổ)
2006 (Tuổi Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ)
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
3-3-0
3-3-0
4-1-1
3-2-1
3-2-1
3-2-1
3-2-1
1990 - Canh Ngọ 1965 (Ất Tỵ - Phú Đăng Hỏa)
1986 (Bính Dần - Lộ Trung Hỏa)
1995 (Tuổi Ất Hợi - Sơn Đầu Hỏa)
1970 (Canh Tuất - Thoa Xuyến Kim)
1979 (Kỷ Mùi - Thiện Thượng Hỏa)
1994 (Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa)
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
4-1-1
3-3-0
3-2-1
3-2-1
4-0-2
1954 - Giáp Ngọ 1953 (Quý Tỵ - Trường Lưu Thủy)
1974 (Giáp Dần - Đại Khê Thủy)
1982 (Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy)
1983 (Quý Hợi - Đại Hải Thủy)
1946 (Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ)
1967 (Đinh Mùi - Thiên Hà Thủy)
2006 (Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ)
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
4-1-1
4-1-1
3-3-0
3-2-1
3-2-1
3-2-1
2002 - Nhâm Ngọ 1953 (Quý Tỵ - Trường Lưu Thủy)
1983 (Quý Hợi - Đại Hải Thủy)
1950 (Canh Dần - Tùng Bách Mộc)
1965 (Ất Tỵ - Phú Đăng Hỏa)
1995 (Ất Hợi - Sơn Đầu Hỏa)
9/12 điểm
9/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
8/12 điểm
3-3-0
3-3-0
2-4-0
2-4-0
2-4-0

Theo TTHN

Xem thêm :
Xem thêm :

Viết bình luận: Chọn tuổi xông đất, xông nhà tết Mậu Tuất 2018 người tuổi Ngọ

  •