Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Dầu Khí Việt Nam 2018

Trường Đại học Dầu Khí Việt Nam công bố điểm trúng tuyển năm 2018 đối với các ngành đào tạo, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Dầu Khí Việt Nam 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 và công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam như sau:

- Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 là 18,25 điểm, áp dụng cho thí sinh phổ thông khu vực 3. Mức chênh lệch diêm trúnẹ tuyển giữa hai nhóm đổi tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm);

Theo TTHN

Viết bình luận: Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Dầu Khí Việt Nam 2018

  •