Điểm chuẩn vào trường Sỹ Quan chính trị năm 2018

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Sỹ Quan chính trị năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn vào trường Sỹ Quan chính trị năm 2018

Tên trường/Đối tượng Điểm chuẩn Ghi chú
a) Tổ hợp C00  
Thí sinh Nam miền Bắc  25.75 Thí sinh mức 25,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 8,50. 
Thí sinh Nam miền Nam  24.00 Thí sinh mức 24,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 7,00. 
b) Tổ hợp A00  
Thí sinh Nam miền Bắc 18.35 Thí sinh mức 18,35 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 6,60 
Thí sinh Nam miền Nam 19.65  
c) Tổ hợp D01  
Thí sinh Nam miền Bắc 21.05  
Thí sinh Nam miền Nam 19.80  

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn vào trường Sỹ Quan chính trị năm 2018

  •