Đại học Mở TPHCM công bố học phí 2018

Đại học Mở TPHCM quy định mức thu học phí hệ đại học chính quy, văn bằng hai và liên thông từ cao đẳng lên đại học chinh quy khóa 2017 năm học 2017 - 2018 như sau:

Học phí đối với đào tạo trình độ đại học chính quy, văn bằng hai và liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy khóa 2017 như sau:

Khối-Ngành-Môn học

Mức thu học phí theo tín chỉ

Giáo dục quốc phòng-An ninh.

230.000đ/tín chỉ

Giáo dục thể chất.

360.000đ/tín chì

Các môn Toán, Lý luận chính trị.

450.000đ/tín chỉ

Ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Đông nam Ả học, Kinh tế học.

320.000đ/tín chỉ

Ngành Quàn trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kể toán, Kiểm toán, Luật, Luật kinh tể, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Nhân lực.

500.000đ/tín chỉ

Nhóm ngành Ngôn ngữ và các môn ngoại ngũ’ không chuyên.

460.000đ/tín chì

Ngành Khoa học máy tính, CNKTCT Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Hệ thong thông tin quản lý và các môn Tin học không chuyên.

560.000đ/tín chi

 Sinh viên đăng ký môn học chung với khóa nào thực hiện đóng học phí theo mức học phí của khóa đó.

Thời gian áp dụng: Năm học 2017-2018. Học phí từ năm học 2018-2019 trở về sau được điều chỉnh theo mức thu quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Mở TPHCM công bố học phí 2018

  •