Đại học nội vụ Hà Nội công bố điểm xét tuyển 2017

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2017: mức điểm cao nhất 17 điểm.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Nội vụ Hà Nội 2017

Dai hoc noi vu Ha Noi cong bo diem xet tuyen 2017

Dai hoc noi vu Ha Noi cong bo diem xet tuyen 2017

Dai hoc noi vu Ha Noi cong bo diem xet tuyen 2017

Dai hoc noi vu Ha Noi cong bo diem xet tuyen 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học nội vụ Hà Nội công bố điểm xét tuyển 2017

  •