Đại học Y dược TPHCM công bố học phí năm 2018

Trường đại học Y dược TPHCM quy định mức thu học phí năm học 2017 – 2018 cho các hệ đào tạo trong ngân sách nhà nước như sau:

Phòng Kế hoạch Tài chính - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo mức thu học phí năm học 2017-2018 cho các hệ như sau:

- Quyết định 2413/QĐ-ĐHYD ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu học phí năm học 2017-2018;

- Quyết định 2429/QĐ-ĐHYD ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh về việc ban hành mức học phí năm học 2017-2018 cho đối tượng đào tạo theo địa chỉ sử dụng;

1. Đại học

Hệ chính quy:  1.070.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Hệ liên thông vừa làm vừa học diện ngân sách nhà nước:  1.070.000 đồng/tháng x số tháng thực học

2. Cao đẳng Dược: 860.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

3. Sau đại học

Nghiên cứu sinh, chuyên khoa II: 2.675.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Cao học, chuyên khoa I, nội trú: 1.605.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Y dược TPHCM công bố học phí năm 2018

  •