Danh sách các trường ĐH xét tuyển học bạ THPT năm 2017

Đã có gần 100 trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT như Học viện Tài chính, Đại học Tài chính - Kế toán; Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên...

Năm 2017, thi THPT Quốc gia có nhiều thay đổi về hình thức thi. Tuy nhiên, trong xét tuyển Đại học - Cao đẳng năm 2017, các trường vẫn chủ yếu theo xét tuyển theo 2 hình thức: xét điểm thi THPT Quốc gia 2017 và xét tuyển học bạ THPT.

Theo quy chế mới ban hành của Bộ GD với các trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ), điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với hệ ĐH (theo thang điểm 10). Mỗi trường sẽ có một quy đinh xét tuyển học bạ theo các kì khác nhau.

Trường hợp sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, điểm ưu tiên được cộng để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

Tiếp tục cập nhật ....

Danh sách các trường ĐH xét tuyển học bạ THPT năm 2017 

Tên trường Học kì xét tuyển Điểm xét tuyển % xét tuyển Môn xét tuyển Xem Chi tiết 
Đại học Bách khoa TP. HCM (Điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ Từ 6,5 trở lên   Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/danh-sach-truong-xet-tuyen-hoc-ba-thpt-nam-2016-c24a25637.html
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 6 học kỳ Từ 7,0 trở lên 40% Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/dh-su-pham-ky-thuat-tphcm-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-2017-c24a31680.html
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM 6 học kỳ Từ 6,0 trở lên 10% Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/truong-dh-cong-nghiep-thuc-pham-tphcm-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-2017-c24a31697.html
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn HCM (Điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ Từ 6,5 trở lên   Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-truong-dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-hcm-2017-c24a31817.html
Đại học Luật TP. HCM 6 học kỳ Từ 6,5 trở lên 10% Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-luat-hcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a31837.html
Đại học Kinh tế tài chính TPHCM 2 kỳ lớp 12 Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên 50% Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm-nam-2017-c24a31893.html
Đại học Công nghệ TP.HCM 2 kỳ lớp 12 Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên 30% Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32030.html
Đại học Hàng hải Việt Nam 6 học kỳ Từ 6,5 trở lên 20% Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-hang-hai-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32038.html
Đại học Quốc gia TP.HCM (Điều kiện Sơ tuyển) 6 học kỳ Từ 6,0 trở lên   Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32044.html
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. HCM (Điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ Từ 6,0 trở lên   Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/truong-dh-khoa-hoc-tu-nhien-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a31764.html
Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM (Điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ Từ 6,0 trở lên   Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ  https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dhqg-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32045.html
Khoa Y - ĐHQG TP.HCM (Điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ Từ 6,5 trở lên   Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/khoa-y-dhqg-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32046.html
Đại học Ngoại thương (Điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ Từ 6,5 trở lên   Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngoai-thuong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32043.html
Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 2 kỳ lớp 12 Từ 6,0 trở lên 50% Điểm trung bình chung của các môn học của năm học lớp 12 https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-lam-nghiep-viet-nam-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32048.html
Đại học Bách khoa Hà Nội (Điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ Từ 6,5 trở lên   Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32053.html
Đại học Hồng Đức  6 học kỳ Từ 6,0 trở lên 30% Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/dh-hong-duc-cong-bo-phuong-an-thi-2017-c24a32066.html
Đại học Quy Nhơn 6 học kỳ Từ 6,0 trở lên   Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quy-nhon-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32088.html
Đại học Sao Đỏ 6 học kỳ Từ 6,0 trở lên 50% Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ + Điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-sao-do-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32120.html
Học viện Báo chí tuyên truyền (Điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ Từ 6,0 trở lên   Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32129.html
Đại học Tài chính - Kế toán 2 kỳ lớp 12 Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên 40% Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-chinh-ke-toan-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32131.html
ĐH Khoa học và công nghệ HN 4 học kỳ Từ 6,5 trở lên 50% Điểm trung bình các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học, lớp 11 và 12 đạt từ 6,5/10,0 trở lên. https://tin.tuyensinh247.com/dh-khoa-hoc-va-cong-nghe-hn-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32137.html
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 6 học kỳ Từ 18 điểm trở lên 40% Điểm trung bình cả ba năm THPT của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-long-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32145.html
Học viện Tài chính 6 học kỳ Từ 7,0 trở lên   Lực học loại giỏi trở lên cả ba năm THPT, trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0. https://tin.tuyensinh247.com/hoc-vien-tai-chinh-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32176.html
Đại học Công nghiệp Dệt may HN 2 kỳ lớp 12 Từ 6,0 trở lên 50% Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghiep-det-may-hn-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32178.html
Đại học Y tế Công cộng 2 kỳ lớp 12 Từ 6,0 trở lên 20% Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-yte-cong-cong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32179.html
Đại học Kinh tế - Quản trị kinh - ĐH Thái Nguyên kỳ cuối lớp 12 Từ 6,0 trở lên 20% Điểm trung bình 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-quan-tri-kinh-doanh-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32212.html
Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên  2 kỳ lớp 12 Từ 36 điểm trở lên 50% Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-nong-lam-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32214.html
Đại học Sư phạm Thái Nguyên 2 kỳ lớp 12 Từ 6,0 trở lên 3% Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32215.html
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên 2 kỳ lớp 12 Từ 18 điểm trở lên 50% Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/dh-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32217.html
Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên 2 kỳ lớp 12 Từ 36 điểm trở lên 30% Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-khoa-hoc-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32218.html
Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên 6 học kỳ Từ 6,0 trở lên 30% Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/khoa-ngoai-ngu-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32219.html
Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên 2 kỳ lớp 12 Từ 36 điểm trở lên 50% Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên https://tin.tuyensinh247.com/khoa-quoc-te-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32220.html
Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai 6 học kỳ Từ 6,0 trở lên 50% Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ https://tin.tuyensinh247.com/phan-hieu-dh-thai-nguyen-tai-lao-cai-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32221.html
Đại học Nông lâm Bắc Giang 6 học kỳ 6,0 điểm   Điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) https://tin.tuyensinh247.com/truong-dh-nong-lam-bac-giang-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32359.html
Đại học Công nghiệp Việt Hung  2 học kỳ lớp 12 6,0 điểm   Điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32410.html
Đại học Phạm Văn Đồng Lớp 12 Đại học 6,0 điểm; cao đẳng 5,0 điểm   Điểm tổng kết các môn học https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-pham-van-dong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32409.html
Đại học Bạc Liêu   6,0 điểm   Điểm trung bình chung các môn học dùng để xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-bac-lieu-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32424.html
Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh 5 học kỳ 6,0 điểm   Điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-2017-c24a32432.html
Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 5 học kỳ 18 điểm 40% Tổ hợp các môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-2017-c24a32449.html
Đại học Mỏ Địa Chất 5 học kỳ ĐH: 19,5 điểm , CĐ:18 điểm 6% Trung bình các môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-mo-dia-chat-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32450.html
Đại học Tài Nguyên và môi trường Hà Nội Lớp 12     4 tổ hợp xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-2017-c24a32462.html
Đại học Vinh 6 học kỳ 99 điểm 30% Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-vinh-nam-2017-c24a32464.html
Đại học Hùng Vương Lớp 12 36 điểm   Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-hung-vuong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32470.html
Đại học Công nghiệp Việt Trì Lớp 12 18 điểm   Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển  https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-2017-c24a32469.html
Đại học Hoa Lư Lớp 12       https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-hoa-lu-tuyen-sinh-nam-hoc-2017-c24a32471.html
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Lớp 12     Điểm trung bình cộng của môn theo tổ hợp xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32473.html
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Lớp 12 6 điểm 50% Điểm trung bình chung của 3 môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-2017-c24a32474.html
Đại học Văn hóa thể thao và du lịch     50%   https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cong-bo-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32483.html
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Lớp 12 18 điểm 50% Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển  https://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32475.html
Đại học thể dục thể thao Hà Nội Lớp 12 10 điểm   Tổng điểm trung bình 2 môn: Toán, Sinh hoặc Văn, Sinh https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-the-duc-the-thao-ha-noi-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32477.html
Đại học tài chính quản trị kinh doanh Lớp 12 18 điểm   Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển  https://tin.tuyensinh247.com/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-tai-chinh-quan-tri-kinh-doanh-c24a32480.html
Đại học Nha Trang 5 học kỳ ĐH: 6 điểm; CĐ: 5 điểm   Điểm trung bình chung của các môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nha-trang-nam-2017-c24a32484.html
Đại học Phú Yên Lớp 12 6 điểm   Điểm trung bình chung của các môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-phu-yen-2017-c24a32485.html
Đại học Sư phạm thể dục thể thao TPHCM Lớp 12     Tổ hợp môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-the-duc-the-thao-tphcm-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32490.html
Đại học Văn hóa TPHCM 3 lớp   30%   https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-van-hoa-tp-ho-chi-minh-c24a32494.html
Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM         https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-thanh-pho-ho-chi-minh-2017-c24a32492.html
Đại học Tôn Đức Thắng   Chi tiết theo ngành     https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-2017-truong-dai-hoc-ton-duc-thang-c24a32493.html
Đại học Đồng Tháp Lớp 12 6,0 điểm     https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-dong-thap-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32495.html
Đại học Tiền Giang 5 học kỳ       https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-truong-dai-hoc-tien-giang-c24a32496.html
Đại học Bình Dương 3 năm       https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-binh-duong-nam-2017-c24a32498.html
Đại học Công nghệ Đông Á   6,0 điểm   Điểm trung bình https://tin.tuyensinh247.com/tuyen-sinh-truong-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-nam-2017-c24a32499.html
Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị Lớp 12 18 điểm 70% Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-va-quan-ly-huu-nghi-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32501.html
Đại học Đông Á Lớp 12 6,0 điểm   Điểm trung bình chung các môn học cả năm https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-dong-a-nam-2017-c24a32503.html
Đại học Tây Đô     70% Nhiều hình thức https://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-tay-do-thong-bao-tuyen-sinh-2017-c24a32502.html
Học viện ngân hàng     10%   https://tin.tuyensinh247.com/hoc-vien-ngan-hang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32505.html
Đại học FPT 5 học kỳ 21 điểm   Tổng điểm 3 môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-fpt-nam-2017-c24a32513.html
Đại học Công nghệ thông tin Gia Định Lớp 12 18 điểm 80% Tổng điểm các môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cntt-gia-dinh-cong-bo-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32517.html
Đại học Hòa Bình 5 học kỳ hoặc lớp 12 18 điểm   Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-hoa-binh-nam-2017-c24a32520.html
Đại học Hoa Sen 3 năm 6,0 điểm   Điểm trung bình cộng  https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-sen-nam-2017-c24a32521.html
Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng Lớp 12 6,0 điểm 30 - 40%   https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-truc-da-nang-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32523.html
Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội         https://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-2017-c24a32524.html
Đại học Kinh tế và công nghiệp Long An       Nhiều hình thức https://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-an-2017-c24a32525.html
Đại học Lạc Hồng  Lớp 12       https://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-lac-hong-nam-2017-c24a32526.html
Đại học Nam Cần Thơ    6,0 điểm    Điểm trung bình 3 môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-nam-can-tho-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32527.html
Đại học Ngoại ngữ tin học TPHCM  Lớp 12  18 điểm  30%  Tổng điểm các môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tp-ho-chi-minh-tuyen-sinh-2017-c24a32528.html
Đại học Nguyễn Trãi      80%   https://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nguyen-trai-nam-2017-c24a32529.html
Đại học Quốc tế Hồng Bàng  Lớp 12  Dược học: 19 điểm, các ngành còn lại 18 điểm    Tổng điểm 3 môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-hong-bang-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32530.html
Đại học Quốc tế Miền Đông  Lớp 12       https://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-quoc-te-mien-dong-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32533.html
Đại học Thành Đô        Học bạ https://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-thanh-do-thong-bao-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32615.html
Đại học Tân Tạo        Học bạ https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-tan-tao-nam-2017-c24a32614.html
Đại học Thăng Long    6 điểm  50%  Tổng điểm trung bình chung 3 môn Toán, Hóa, Sinh https://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-thang-long-nam-2017-c24a32617.html
Đại học Thái Bình Dương    6,0 điểm   Các môn dùng để xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-thai-binh-duong-thong-bao-tuyen-sinh-2017-c24a32618.html
Đại học Văn Lang  3 năm học  6,0 điểm    Các môn dùng để xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/chi-tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-van-lang-2017-c24a32619.html
Đại học Văn Hiến  3 học kỳ hoặc 2 học kỳ  18 điểm    Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-van-hien-thong-bao-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32634.html
Đại học Tây Bắc    18 điểm    Tổng điểm 2 môn xét tuyển và môn năng khiếu https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-tay-bac-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32638.html
Đại học Quốc tế Sài Gòn  Lớp 12  6,0 điểm    Điểm trung bình chung các môn thuộc khối xét tuyển https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-sai-gon-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32534.html
Đại học Phan Thiết Lớp 12  6,0 điểm   Điểm trung bình cả năm lớp 12 https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-phan-thiet-2017-c24a32718.html
Đại học Công nghệ Đồng Nai 2 kỳ lớp 12   60% Điểm trung bình cộng cuối năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên

https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-dong-nai-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32141.html

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Danh sách các trường ĐH xét tuyển học bạ THPT năm 2017

  •