Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long

Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2019: THPT Mang Thít, THPT Trà Ôn, THPT Bình Minh,...

 Mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
57 Vĩnh Long 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
000 Sở Giáo dục- Đào tạo Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_57   Khu vực 3
57 Vĩnh Long 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_57
  Khu vực 3
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
001 THPT Lưu Văn Liệt Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
002 THPT Nguyễn Thông Ph. 8, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
003 THPT Vĩnh Long Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
015 THPT chuyên Nguyễn
Bỉnh Khiêm
Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
024 THCS và THPT Trưng
Vương
Ph. 9, TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
032 TTGDTX TP Vĩnh Long Ph. 4, TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
042 Năng khiếu Thể dục thể
thao
Ph.2 , TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
043 Cao đẳng Kinh tế Tài
chính Vĩnh Long
Phường 8, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
044 TT GDNN-GDTX TP
Vĩnh Long
Ph. 4, TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh
Long
052 Trung học Sư phạm Cửu
Long
Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 004 THPT Phạm Hùng TT Long Hồ, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 029 THCS và THPT Phú Quới Xã Phú Quới, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 033 TTGDTX huyện Long Hồ TT Long Hồ, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 041 THPT Hòa Ninh Xã Hòa Ninh, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 045 TT GDNN-GDTX huyện
Long Hồ
TT Long Hồ, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 005 THPT Mang Thít TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 006 THPT Nguyễn Văn Thiệt TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 023 THCS và THPT Mỹ
Phước
Xã Mỹ Phước, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 034 TTGDTX huyện Mang
Thít
TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 046 TT GDNN-GDTX huyện
Mang Thít
TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 009 THPT Bình Minh Ph. Thành Phước, thị xã Bình Minh Khu vực 2
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 021 THPT Hoàng Thái Hiếu Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 035 TTGDTX Thị xã Bình
Minh
Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 047 TT GDNN-GDTX Thị xã
Bình Minh
Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 011 THPT Trần Đại Nghĩa Xã Tường Lộc, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 012 THCS và THPT Long Phú Xã Long Phú, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 018 THPT Tam Bình TT Tam Bình, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 026 Phổ thông Dân tộc Nội trú Xã Tường Lộc, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 027 THCS và THPT Phú
Thịnh
Xã Phú Thịnh, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 028 THPT Phan Văn Hòa Xã Hậu Lộc, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 036 TTGDTX huyện Tam
Bình
TT Tam Bình, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 048 TT GDNN-GDTX huyện
Tam Bình
TT Tam Bình, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 053 THPT Song Phú Ấp Phú trường Yên, Xã Song Phú, huyện Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 013 THPT Trà Ôn TT Trà Ôn, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 014 THPT Hựu Thành Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 019 THPT Lê Thanh Mừng Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 020 THPT Vĩnh Xuân Xã Vĩnh Xuân, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 030 THCS và THPT Hoà Bình Xã Hoà Bình, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 037 TTGDTX huyện Trà Ôn Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 049 TT GDNN-GDTX huyện
Trà Ôn
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 054 THPT Lê Thanh Mừng
(Từ ngày 28/4/2017)
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 055 TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn  (Từ ngày ngày
28/4/2017)
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 007 THPT Võ Văn Kiệt TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 008 THPT Hiếu Phụng Xã Hiếu Phụng, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 022 THPT Nguyễn Hiếu Tự TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 031 THCS và THPT Hiếu
Nhơn
Xã Hiếu Nhơn, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 038 TTGDTX huyện Vũng
Liêm
TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 050 TT GDNN-GDTX huyện
Vũng Liêm
Xã Trung Thành, H. Vũng Liêm Khu vực 1
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 010 THPT Tân Quới Xã Tân Quới, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 025 THPT Tân Lược Xã Tân Lược, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 039 THCS và THPT Mỹ
Thuận
Xã Mỹ Thuận, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 040 TTGDTX huyện Bình Tân Xã Thành Đông, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 051 TT GDNN-GDTX huyện
Bình Tân
Xã Thành Đông, H. Bình Tân Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!