Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng Đại học kinh tế Quốc dân 2017

Trường đại học Kinh tế Quốc dân công bố danh sách 310 thí sinh trúng tuyển đầu tiên theo diện tuyển thẳng năm 2017.

Theo ông Bùi Quốc Triệu, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, trong đợt xét tuyển đầu tiên, trường đã chọn được 310 thí sinh trúng tuyển vào trường.

Cụ thể, thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng là 116 thí sinh; trúng tuyển theo diện xét tuyển kết hợp là 194 thí sinh, trong đó diện thí sinh từ 27 điểm trở lên là 108 thí sinh, diện có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS >= 6.5 và tương đương là 84 thí sinh.

Đặc biệt có 2 thí sinh trúng tuyển diện "Tham gia kỳ thi tuần Đường lên đỉnh Olimpia của VTV.

Tải danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng tại đây 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT TUYỂN KẾT HỢP
VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017
Đối tượng >=27 điểm/3 môn thi THPTQG
(Kèm theo Thông báo số 958/TB-ĐHKTQD ngày 21/7/2017 của Hiệu trưởng)

TT Mã HS Số BD thi THPTQG Họ và tên   CMT Giới tính Ngày sinh Tổng điểm 3 môn Ngành trúng tuyển
1 XT1-72 01011173 Nguyễn Thu  An 035199000004 Nữ 11/3/1999 27,65 Kế toán 
2 XT1-11 23000019 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 113766383 Nữ 08/08/1999 28,35 Kế toán 
3 XT1-18 21008150 Nguyễn Thị Vân  Anh 030199003917 Nữ 15/01/1999 28,50 Marketing
4 XT1-78 28002036 Nguyễn Tuấn  Anh 174520820 Nam 18/10/1999 28,60 Kế toán 
5 XT1-BĐ09 25000021 Nguyễn Vũ Diệu  Anh 036199002114 Nữ 23/12/1999 27,65 Kinh doanh quốc tế
6 XT1-BĐ10 21002416 Nguyễn Thị Lan  Anh 142931914 Nữ 31/10/1999 27,20 Kế toán 
7 XT1-34 01014964 Nhữ Ngọc  Ánh 168611840 Nam 11/7/1999 27,40 Kế toán 
8 XT1-59 01057891 Nguyễn Ngọc  Ánh 001199015537 Nữ 04/03/1999 27,05 Kế toán 
9 XT1-62 01061353 Đào Thị Ngọc  Ánh 001199017829 Nữ 31/10/1999 27,35 Kế toán 
10 XT1-46 01001144 Vũ Lan  Bình 001199016164 Nữ 02/07/1999 27,75 Tài chính - Ngân hàng
11 XT1-93 01011415 Vũ Bảo  Châu 001199001733 Nữ 28/05/1999 27,60 Marketing
12 XT1-BĐ04 32002173 Nguyễn Thanh  Châu 197368506 Nam 01/09/1999 27,40 Quản trị kinh doanh
13 XT1-90 01013036 Bùi Chí  Công 013690226 Nam 12/12/1999 27,60 Kế toán 
14 XT1-02 05000027 Đàm Văn  Cường 073491275 Nam 30/05/1999 27,00 Kế toán 
15 XT1-37 15000084 Phạm Doãn  Đăng 132396617 Nam 31/07/1999 27,15 Kế toán 
16 XT1-76 01056097 Lưu Tiến  Đạt 001099013407 Nam 29/01/1999 28,40 Tài chính - Ngân hàng
17 XT1-39 21008265 Đào Đình Anh  Đức 030099000085 Nam 15/03/1999 27,70 Marketing
18 XT1-48 22007925 Đặng Minh  Đức 145864616 Nam 02/11/1999 27,65 Kế toán 
19 XT1-52 26004270 Nguyễn Thị Thùy  Dung 152249904 Nữ 20/08/1999 27,00 Kế toán 
20 XT1-80 28002095 Nguyễn Hồng  Dung 174545380 Nữ 16/05/1999 27,05 Kế toán 
21 XT1-67 01015023 Phan Thái  Dũng 013605279 Nam 13/10/1999 27,10 Kế toán 
22 XT1-73 01013064 Mai Quang  Dũng 014099000001 Nam 13/03/1999 27,15 Tài chính - Ngân hàng
23 XT1-82 01051621 Hồ Thị Thùy  Dương 001199007009 Nữ 15/11/1999 27,00 Quản trị kinh doanh
24 XT1-87 01019674 Đào Đức  Duy 013626106 Nữ 09/08/1999 27,00 Kinh tế
25 XT1-22 16002746 Bùi Hương  Giang 026199033222 Nữ 28/12/1999 27,15 Kế toán 
26 XT1-71 1019733 Nguyễn Đặng Tam  Giáp 13614288 Nam 27/04/1999 29,30 Kế toán 
27 XT1-27 12001649 Lê Việt  091875234 Nữ 25/08/1999 27,25 Tài chính - Ngân hàng
28 XT1-50 01035273 Đặng Sơn  001099001248 Nam 02/12/1999 27,30 Kinh tế quốc tế
29 XT1-23 01031739 Nguyễn Hoàng  Hải 001099010804 Nam 03/08/1999 27,75 Kế toán 
30 XT1-14 22000524 Nguyễn Thị Minh  Hằng 145876287 Nữ 07/03/1999 27,45 Tài chính - Ngân hàng
31 XT1-35 22000522 Đoàn Thu  Hằng 145879015 Nữ 07/3/1999 27,65 Kế toán 
32 XT1-89 03001094 Nguyễn Thị Minh  Hằng 032015699 Nữ 22/12/1999 27,60 Kế toán 
33 XT1-BĐ11 25000147 Nguyễn Thị Thu  Hằng 163460155 Nữ 17/10/1999 27,10 Kinh doanh quốc tế
34 XT1-25 17005973 Lê Thị Minh  Hạnh 022199000077 Nữ 19/09/1999 27,45 Kế toán 
35 XT1-53 01036619 Nguyễn Thị  Hậu 001199014682 Nữ 10/6/1999 27,35 Kế toán 
36 XT1-BĐ05 29026088 Nguyễn Thị  Hiền 187589532 Nữ 04/05/1999 27,05 Kế toán 
37 XT1-01 26001083 Đinh Gia  Hòa 152222068 Nam 07/8/1999 27,15 Kế toán 
38 XT1-85 28002179 Trần Duy  Hoàng 174520926 Nam 14/09/1999 27,30 Kế toán 
39 XT1-06 21004073 Phạm Thị Kim  Hồng 030198001599 Nữ 04/10/1998 27,15 Kế toán 
40 XT1-60 19004522 Trần Thị  Hồng 125892749 Nữ 16/01/1999 27,10 Kế toán 
41 XT1-29 01025946 Đỗ Đức  Huy 013642125 Nam 02/09/1999 27,95 Kế toán 
42 XT1-04 01001365 Vũ Hương  Huyền 013628099 Nữ 06/11/1999 27,30 Kế toán 
43 XT1-64 30004811 Đoàn Thị Minh  Huyền 184299919 Nữ 12/9/1999 27,15 Kế toán 
44 XT1-91 01016370 Đỗ Ngọc  Khánh 038099000067 Nam 21/11/1999 27,60 Kế toán 
45 XT1-68 01034711 Đỗ Hoàng  Lân 001099003448 Nam 26/05/1999 27,00 Kế toán 
46 XT1-12 21005825 Nguyễn Thùy  Linh 030199000636 Nữ 08/08/1999 27,65 Kế toán 
47 XT1-32 17006134 Tô Thị Thùy  Linh 022199002267 Nữ 22/06/1999 28,35 Kế toán 
48 XT1-33 03006260 Nguyễn Trần Khánh  Linh 032015929 Nữ 21/05/1999 28,30 Tài chính - Ngân hàng
49 XT1-43 28001033 Nguyễn Thị Phương  Linh 038199001727 Nữ 21/12/1999 27,00 Kế toán 
50 XT1-47 01035427 Nguyễn Bảo  Linh 001199001416 Nữ 29/07/1999 27,55 Tài chính - Ngân hàng
51 XT1-57 01036710 Đoàn Thị Ánh  Linh 001199002783 Nữ 22/12/1999 27,90 Tài chính - Ngân hàng
52 XT1-63 15000208 Tống Khánh  Linh 132304311 Nữ 21/01/1999 28,10 Tài chính - Ngân hàng
53 XT1-24 22009634 Lê Anh  Long 145884200 Nam 12/10/1999 27,00 Quản trị kinh doanh
54 XT1-74 08002751 Quốc Thị Ngọc  Ly 063512081 Nữ 05/07/1999 27,10 Quản trị kinh doanh
55 XT1-09 22008093 Lê Ngọc  Mai 145864125 Nữ 26/08/1999 27,85 Marketing
56 XT1-16 19000589 Lê Phương  Mai 125823333 Nữ 29/09/1999 27,85 Tài chính - Ngân hàng
57 XT1-54 26018204 Vũ Thị  Mai 152252770 Nữ 31/7/1999 27,40 Kế toán 
58 XT1-81 01004309 Nguyễn Ngọc  Mai 013656303 Nữ 03/07/1999 27,80 Tài chính - Ngân hàng
59 XT1-BĐ01 25000294 Lê Thanh  Mai 163411999 Nữ 14/12/1999 27,10 Kế toán 
60 XT1-03 01034783 Nguyễn Anh  Minh 017502471 Nam 21/9/1999 27,50 Marketing
61 XT1-92 01015474 Đỗ Đức  Minh 001099005795 Nam 07/11/1999 27,15 Kế toán 
62 XT1-41 25000311 Bùi Thị  Mỹ 163434703 Nữ 01/10/1999 27,35 Kế toán 
63 XT1-08 22008101 Đỗ Hải  Nam 145864233 Nam 12/9/1999 27,05 Marketing
64 XT1-88 26006433 Nguyễn Hoàng Phương  Nga 34199002608 Nữ 28/11/1999 27,00 Kế toán 
65 XT1-42 24000198 Lê Kim  Ngân 168607397 Nữ 07/06/1999 28,20 Kế toán 
66 XT1-07 03009277 Phạm Thị Như  Ngọc 032015209 Nữ 11/09/1999 27,05 Kế toán 
67 XT1-77 01044092 Cấn Trung  Nguyên 001099015616 Nam 19/08/1999 27,05 Marketing
68 XT1-83 03002670 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 032009728 Nữ 11/3/1999 27,15 Kinh tế quốc tế
69 XT1-79 01060277 Nguyễn Thị  Oanh 038199001788 Nữ 23/04/1999 27,55 Kinh doanh quốc tế
70 XT1-BĐ03 29018103 Vũ Kiều  Oanh 187752199 Nữ 02/11/1999 27,65 Kế toán 
71 XT1-31 01007243 Nguyễn Thị Hồng  Phúc 013636099 Nữ 09/10/1999 27,05 Kế toán 
72 XT1-38 01041503 Lê Tấn  Phước 001099018423 Nam 30/11/1999 27,00 Kế toán 
73 XT1-56 01005543 Nguyễn Minh  Phương 013628207 Nữ 23/5/1999 27,30 Kinh doanh quốc tế
74 XT1-BĐ12 21018163 Nguyễn Thanh  Phương 030199003089 Nữ 21/09/1999 27,55 Tài chính - Ngân hàng
75 XT1-94 29026464 Phạm Hồng  Quân 187699298 Nam 22/1/1999 27,30 Kế toán 
76 XT1-49 22009237 Đỗ Xuân  Quý 145890330 Nam 18/06/1999 27,30 Marketing
77 XT1-40 01044210 Phan Thị  Quỳnh 001199015283 Nữ 28/09/1999 27,00 Kinh doanh quốc tế
78 XT1-44 16001858 Nguyễn Thị  Tâm 026199001127 Nữ 01/02/1999 27,35 Quản trị khách sạn
79 XT1-86 01015933 Phạm Hà  Thái 001099017538 Nam 29/08/1999 27,60 Kinh doanh quốc tế
80 XT1-69 01015949 Nguyễn Tiến  Thành 013603626 Nam 18/03/1999 27,35 Kế toán 
81 XT1-05 01004796 Trần Phương  Thảo 001199013676 Nữ 27/08/1999 27,00 Tài chính - Ngân hàng
82 XT1-BĐ13 38009869 Lưu Thị Yến  Thảo 231185019 Nữ 28/08/1999 27,00 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
83 XT1-61 17006326 Nguyễn Ngọc Anh  Thi 101306966 Nữ 04/11/1999 27,20 Kế toán 
84 XT1-84 17006326 Nguyễn Ngọc Anh  Thi 101306966 Nữ 04/11/1999 27,20 Kế toán 
85 XT1-BĐ08 29013377 Hồ Thị Anh  Thư 187586478 Nữ 03/01/1999 27,30 Kế toán 
86 XT1-19 22003309 Nguyễn Kim  Thúy 033199000650 Nữ 22/02/1999 27,00 Kinh tế quốc tế
87 XT1-21 21008763 Nguyễn Thị  Thúy 030199000549 Nữ 06/01/1999 28,25 Kinh doanh quốc tế
88 XT1-13 26011709 Đỗ Phương  Thủy 152247585 Nữ 22/08/1999 27,10 Kế toán 
89 XT1-BĐ14 01012692 Trần Lê Vân  Trà 135823028 Nữ 04/04/1999 27,15 Kế toán 
90 XT1-20 12006479 Nguyễn Đỗ Bảo  Trân 091914692 Nữ 26/01/1999 27,20 Kinh doanh quốc tế
91 XT1-17 26004103 Vũ Thùy  Trang 152262074 Nữ 22/03/1999 27,05 Kế toán 
92 XT1-45 22008241 Trần Thị Thu  Trang 145864563 Nữ 17/04/1999 27,00 Kinh tế quốc tế
93 XT1-65 19011737 Nguyễn Quỳnh  Trang 125887762 Nữ 25/11/1999 27,75 Kế toán 
94 XT1-66 01032469 Dương Thị Thu  Trang 001199011388 Nữ 21/08/1999 27,00 Kinh doanh quốc tế
95 XT1-70 01022386 Trần Huyền  Trang 024199000036 Nữ 22/07/1999 27,00 Kế toán 
96 XT1-BĐ07 26001358 Phạm Huyền  Trinh 152250394 Nữ 15/04/1999 27,25 Kinh tế quốc tế
97 XT1-36 01003584 Nguyễn Đỗ Thành  Trung 013628780 Nam 23/01/1999 27,50 Quản trị kinh doanh
98 XT1-15 01034452 Nguyễn Thu  Uyên 017448734 Nữ 27/02/1999 27,55 Tài chính - Ngân hàng
99 XT1-26 22004411 Chu Thị Tố  Uyên 33199000967 Nữ 08/12/1999 27,05 Kế toán 
100 XT1-BĐ06 17006420 Đinh Thu  Uyên 101342673 Nữ 23/08/1999 27,00 Kinh tế đầu tư
101 XT1-28 16001977 Lê Thị Hồng  Vân 026199004051 Nữ 28/02/1999 27,15 Kế toán 
102 XT1-30 19000216 Lê Thanh  Vân 125814896 Nữ 12/8/1999 28,00 Kế toán 
103 XT1-75 26001382 Trương Thị Hải  Vân 152251902 Nữ 02/03/1999 27,90 Kế toán 
104 XT1-51 29027132 Phan Tiến  Vinh 186541827 Nam 12/12/1999 27,00 Kế toán 
105 XT1-55 21008858 Nguyễn Quang  142352669 Nam 03/12/1999 27,20 Marketing
106 XT1-10 22008297 Nguyễn Hải  Yến 145864121 Nữ 30/09/1999 27,00 Kế toán 
107 XT1-58 22009887 Nguyễn Thị  Yến 145875446 Nữ 01/05/1999 27,10 Kế toán 
108 XT1-BĐ02 36003350 Đinh Thị Hải  Yến 233311533 Nữ 20/09/1999 27,25 Kinh doanh quốc tế

Tải danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng tại đây 

Nhà trường yêu cầu thí sinh, kiểm tra thông tin tại danh sách trên.

Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 trong thời gian từ 21/7/2017 đến 17h00 ngày 23/7/2017 bằng một trong hai phương thức:

Nộp trực tiếp hoặc gửi thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ: Hoàng Thanh Hà, Phòng Quản lý Đào tạo - Phòng 101 tầng 1 nhà 10 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207 đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Quá thời hạn trên, nếu thí sinh không nộp Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017, coi như từ chối nhập học.

Theo TTHN

Viết bình luận: Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng Đại học kinh tế Quốc dân 2017

  •