Danh sách trường Đại học xét tuyển khối A năm 2017

Tổng hợp tất cả các trường đại học xét tuyển khối A00 - Toán, Lý, Hóa năm 2017 chi tiết theo từng nhóm ngành cụ thể như sau:

1. Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán

 ► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành kế toán kiểm toán tại đây 

2. Nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm tại đây 

3. Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại tại đây 

4. Nhóm ngành Ngoại thương - Xuất nhập khẩu - KTế quốc tế

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Ngoại thương - Xuất nhập khẩu - KTế quốc tế tại đây 

5. Nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ tại đây 

6. Nhóm ngành Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR tại đây 

7. Nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

 ► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học tại đây 

8. Nhóm ngành Thiết kế đồ họa - Game - Đa phương tiện

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Thiết kế đồ họa - Game - Đa phương tiện tại đây 

9. Nhóm ngành Công an - Quân đội

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Công an - Quân đội tại đây 

10. Nhóm ngành Luật - Tòa án

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Luật tòa án tại đây 

11. Nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông tại đây

12. Nhóm ngành Mỹ thuật - Âm nhạc-Nghệ thuật

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Mỹ thuật - Âm nhạc-Nghệ thuật tại đây

13. Nhóm ngành Thể dục - Thể thao

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Thể dục - Thể thao tại đây

14. Nhóm ngành Du lịch-Khách sạn

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Du lịch-Khách sạn tại đây

15. Nhóm ngành Văn hóa - chính trị - Khoa học Xã hội

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Văn hóa - chính trị - Khoa học Xã hội tại đây

16. Nhóm ngành Nhân sự - Hành chính

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Nhân sự - Hành chính tại đây

17. Nhóm ngành Tâm lý

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành tâm lý tại đây

18. Nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục tại đây

19. Nhóm ngành Mỏ - Địa chất

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Mỏ - Địa chất tại đây

20. Nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường tại đây

21. Nhóm ngành Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp tại đây

22. Nhóm ngành Hàng hải-Thủy lợi-Thời tiết

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Hàng hải-Thủy lợi-Thời tiết tại đây

23. Nhóm ngành Y - Dược

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Y - Dược tại đây

24. Nhóm ngành Bác sĩ thú y

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Bác sĩ thú y tại đây

25. Nhóm ngành Ô tô - cơ khí -chế tạo

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Ô tô - cơ khí -chế tạo tại đây

26. Nhóm ngành Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa tại đây

27. Nhóm ngành Công nghệ In - Giấy

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Công nghệ In - Giấy tại đây

28. Nhóm ngành Công nghệ chế biến thực phẩm

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Công nghệ chế biến thực phẩm tại đây

29. Nhóm ngành công nghệ sinh - Hóa

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành công nghệ sinh - Hóa tại đây

30. Nhóm ngành Thời trang- May mặc

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Thời trang- May mặc tại đây

31. Nhóm ngành Công nghệ vật liệu

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Công nghệ vật liệu tại đây

32. Nhóm ngành Hàng không - Vũ trụ- Hạt nhân

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Hàng không - Vũ trụ- Hạt nhân tại đây

33. Nhóm ngành Toán học và thống kê

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông tại đây

34. Nhóm ngành Khoa học tư nhiên khác

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối A00 nhóm ngành Khoa học tư nhiên khác tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Danh sách trường Đại học xét tuyển khối A năm 2017

  •