Danh sách trường Đại học xét tuyển khối B00 năm 2017

Tổng hợp tất cả các trường đại học xét tuyển khối B00 - Toán, Hóa, Sinh năm 2017 chi tiết theo từng nhóm ngành cụ thể như sau:

1. Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán

  Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành kế toán kiểm toán tại đây 

2. Nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm tại đây 

3. Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại tại đây 

5. Nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ tại đây 

7. Nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

  Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học tại đây 

10. Nhóm ngành Luật - Tòa án

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Luật Tòa án tại đây 

11. Nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông tại đây

12. Nhóm ngành Mỹ thuật - Âm nhạc-Nghệ thuật

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Mỹ thuật - Âm nhạc-Nghệ thuật tại đây

14. Nhóm ngành Du lịch-Khách sạn

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Du lịch-Khách sạn tại đây

15. Nhóm ngành Văn hóa - chính trị - Khoa học Xã hội

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Văn hóa - chính trị - Khoa học Xã hội tại đây

16. Nhóm ngành Nhân sự - Hành chính

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Nhân sự - Hành chính tại đây

17. Nhóm ngành Tâm lý

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành tâm lý tại đây

18. Nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục tại đây

19. Nhóm ngành Mỏ - Địa chất

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Mỏ - Địa chất tại đây

20. Nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường tại đây

21. Nhóm ngành Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp tại đây

22. Nhóm ngành Hàng hải-Thủy lợi-Thời tiết

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Hàng hải-Thủy lợi-Thời tiết tại đây

23. Nhóm ngành Y - Dược

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Y - Dược tại đây

24. Nhóm ngành Bác sĩ thú y

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Bác sĩ thú y tại đây

25. Nhóm ngành Ô tô - cơ khí -chế tạo

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Ô tô - cơ khí -chế tạo tại đây

26. Nhóm ngành Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa tại đây

29. Nhóm ngành công nghệ sinh - Hóa

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành công nghệ sinh - Hóa tại đây

31. Nhóm ngành Công nghệ vật liệu

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Công nghệ vật liệu tại đây

33. Nhóm ngành Toán học và thống kê

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông tại đây

34. Nhóm ngành Khoa học tư nhiên khác

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối B00 nhóm ngành Khoa học tư nhiên khác tại đây

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Danh sách trường Đại học xét tuyển khối B00 năm 2017

  •