Danh sách trường Đại học xét tuyển khối C00 năm 2017

Tổng hợp tất cả các trường đại học xét tuyển khối C00 - Văn, Sử, Địa năm 2017 chi tiết theo từng nhóm ngành cụ thể như sau:

1. Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán

  Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành kế toán kiểm toán tại đây 

2. Nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm tại đây 

3. Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại tại đây 

4. Nhóm ngành Ngoại thương - Xuất nhập khẩu - KTế quốc tế

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Ngoại thương - Xuất nhập khẩu - KTế quốc tế tại đây 

5. Nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ tại đây 

6. Nhóm ngành Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR tại đây 

7. Nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

  Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học tại đây 

8. Nhóm ngành Thiết kế đồ họa - Game - Đa phương tiện

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Thiết kế đồ họa - Game - Đa phương tiện tại đây 

9. Nhóm ngành Công an - Quân đội

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Công an - Quân đội tại đây 

10. Nhóm ngành Luật - Tòa án

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Công an - Quân đội tại đây 

14. Nhóm ngành Du lịch-Khách sạn

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Du lịch-Khách sạn tại đây

15. Nhóm ngành Văn hóa - chính trị - Khoa học Xã hội

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Văn hóa - chính trị - Khoa học Xã hội tại đây

16. Nhóm ngành Nhân sự - Hành chính

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Nhân sự - Hành chính tại đây

17. Nhóm ngành Tâm lý

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành tâm lý tại đây

18. Nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục tại đây

21. Nhóm ngành Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp tại đây

23. Nhóm ngành Y - Dược

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Y - Dược tại đây

24. Nhóm ngành Bác sĩ thú y

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Bác sĩ thú y tại đây

26. Nhóm ngành Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa tại đây

34. Nhóm ngành Khoa học tư nhiên khác

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C00 nhóm ngành Khoa học tư nhiên khác tại đây

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Danh sách trường Đại học xét tuyển khối C00 năm 2017

  •