Danh sách trường Đại học xét tuyển khối C03 năm 2017

Tổng hợp tất cả các trường đại học xét tuyển khối C03 - Văn, Toán, lịch sử năm 2017 chi tiết theo từng nhóm ngành cụ thể như sau:

1. Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán

  Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành kế toán kiểm toán tại đây 

2. Nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm tại đây 

6. Nhóm ngành Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR tại đây 

7. Nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

  Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học tại đây 

9. Nhóm ngành Công an - Quân đội

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Công an - Quân đội tại đây 

10. Nhóm ngành Luật - Tòa án

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Luật tòa án tại đây 

11. Nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông tại đây

14. Nhóm ngành Du lịch-Khách sạn

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Du lịch-Khách sạn tại đây

15. Nhóm ngành Văn hóa - chính trị - Khoa học Xã hội

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Văn hóa - chính trị - Khoa học Xã hội tại đây

16. Nhóm ngành Nhân sự - Hành chính

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Nhân sự - Hành chính tại đây

17. Nhóm ngành Tâm lý

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành tâm lý tại đây

18. Nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục tại đây

20. Nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường tại đây

27. Nhóm ngành Công nghệ In - Giấy

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối C03 nhóm ngành Công nghệ In - Giấy tại đây

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Danh sách trường Đại học xét tuyển khối C03 năm 2017

  •