Danh sách trường Đại học xét tuyển khối D năm 2017

Tổng hợp tất cả các trường đại học xét tuyển khối D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga; D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp; D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung; D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức; D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật năm 2017 chi tiết theo từng nhóm ngành cụ thể như sau:

1. Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán

  Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành kế toán kiểm toán tại đây

 ► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây

2. Nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm tại đây 

 ► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây

3. Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

► Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại tại đây 

 ► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây

4. Nhóm ngành Ngoại thương - Xuất nhập khẩu - KTế quốc tế

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Ngoại thương - Xuất nhập khẩu - KTế quốc tế tại đây 

 ► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây

5. Nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ tại đây

 ► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây

6. Nhóm ngành Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR tại đây

 ► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây

7. Nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

► Khối D01 Tại đây

 ► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây

8. Nhóm ngành Thiết kế đồ họa - Game - Đa phương tiện

► Khối D01tại đây

 ► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây 

9. Nhóm ngành Công an - Quân đội

► Khối D01 Tại đây

10. Nhóm ngành Luật - Tòa án

► Khối D01 Tại đây

► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây 

11. Nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông

► Khối D01 Tại đây

► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây 

12. Nhóm ngành Mỹ thuật - Âm nhạc-Nghệ thuật

► Khối D01 Tại đây

► Khối D02 tại đây

13. Nhóm ngành Thể dục - Thể thao

► Khối D01 Tại đây

14. Nhóm ngành Du lịch-Khách sạn

► Khối D01 Tại đây

► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây 

15. Nhóm ngành Văn hóa - chính trị - Khoa học Xã hội

► Khối D01 Tại đây 

► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây 

16. Nhóm ngành Nhân sự - Hành chính

► Khối D01 Tại đây

► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây 

17. Nhóm ngành Tâm lý

► Khối D01 Tại đây

18. Nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

► Khối D01 Tại đây

► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây 

19. Nhóm ngành Mỏ - Địa chất

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Mỏ - Địa chất tại đây

20. Nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường tại đây

21. Nhóm ngành Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp tại đây

22. Nhóm ngành Hàng hải-Thủy lợi-Thời tiết

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Hàng hải-Thủy lợi-Thời tiết tại đây

23. Nhóm ngành Y - Dược

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Y - Dược tại đây

24. Nhóm ngành Bác sĩ thú y

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Bác sĩ thú y tại đây

25. Nhóm ngành Ô tô - cơ khí -chế tạo

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Ô tô - cơ khí -chế tạo tại đây

► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây

26. Nhóm ngành Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa tại đây

► Khối D02 tại đây

► Khối D03 tại đây

► Khối D04 tại đây

► Khối D05 tại đây

► Khối D06 tại đây

27. Nhóm ngành Công nghệ In - Giấy

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Công nghệ In - Giấy tại đây

28. Nhóm ngành công nghệ sinh - Hóa

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành công nghệ sinh - Hóa tại đây

29. Nhóm ngành Thời trang- May mặc

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Thời trang- May mặc tại đây

52210404,51210404,52210404,51210404

30. Nhóm ngành Công nghệ vật liệu

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Công nghệ vật liệu tại đây

31. Nhóm ngành Hàng không - Vũ trụ- Hạt nhân

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Hàng không - Vũ trụ- Hạt nhân tại đây

32. Nhóm ngành Toán học và thống kê

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc-Giao thông tại đây

33. Nhóm ngành Khoa học tư nhiên khác

 Xem danh sách các trường xét tuyển khối D01 nhóm ngành Khoa học tư nhiên khác tại đây

Theo TTHN 

 

Viết bình luận: Danh sách trường Đại học xét tuyển khối D năm 2017

  •