Danh sách mã trường THPT tỉnh Sóc Trăng

Mã trường THPT tỉnh Sóc Trăng được Tuyensinh247 cập nhật đầy đủ, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Sóc Trăng năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
59 Sóc Trăng 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Công an, Quân nhân tại
ngũ_59
Tỉnh Sóc Trăng Khu vực 3
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
002 THPT Hoàng Diệu 1 Mạc Đỉnh Chi, P4, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
003 THPT Chuyên Nguyễn
Thị Minh Khai
Đường Hồ Nước Ngọt, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
004 TH, THCS&THPT
iSchool Sóc Trăng
19 Tôn Đức Thắng, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
005 Trung tâm GDTX tỉnh
Sóc Trăng
33 Nguyễn Văn Cừ, P1, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
006 THPT DTNT Huỳnh
Cương
473 Lê Hồng Phong, P3, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
007 BTVH Pali Trung cấp
Nam Bộ
Nguyễn Chí Thanh, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
036 THPT Thành phố Sóc
Trăng
1115 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP Sóc Trăng, T.
Sóc Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
059 Trung tâm dạy nghề và
GDTX TP. Sóc Trăng
Phường 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
090 THPT Lê Lợi 19 Tôn Đức Thắng, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
091 Phổ thông DTNT Sóc
Trăng
473 Lê Hồng Phong, P3, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
092 THCS&THPT Lê Hồng
Phong
66B Nguyển Thị Minh Khai, Khóm 6, Phường 3,
TP. Sóc Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 094 Hệ thiếu sinh quân Trường Quân sự Quân
khu 9
Phường 3, TP. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
104 Trung tâm GDNN-GDTX
TP. Sóc Trăng
Phường 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc
Trăng
800 Học ở nước ngoài_59   Khu vực 3
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 008 THPT Kế Sách Ấp An Khương, TT Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 009 THPT An Lạc Thôn
(trước 2017)
Xã An Lạc Thôn, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 010 THPT Phan Văn Hùng Xã Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 025 THPT Thiều Văn Chỏi Xã Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 032 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Kế Sách
Thị trấn Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 097 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Kế Sách
Thị trấn Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 106 THPT An Lạc Thôn (từ
2017)
TT. An Lạc Thôn, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 2 NT
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 011 THPT Mỹ Hương Xã Mỹ Hương, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 021 THPT Huỳnh Hữu Nghĩa TT Huỳnh Hữu Nghĩa, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 027 THPT An Ninh Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 031 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Mỹ Tú
Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 037 THCS&THPT Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 096 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Mỹ Tú
Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 013 THPT Mỹ Xuyên TT Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 014 THPT Văn Ngọc Chính Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 023 THPT Ngọc Tố Xã Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 033 THPT Hòa Tú Xã Hòa Tú 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 060 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Mỹ Xuyên
Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 105 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Mỹ Xuyên
Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 018 THPT Trần Văn Bảy TT Phú Lộc, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 030 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Thạnh Trị
ấp 3 Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 038 THPT Thạnh Tân Xã Thạnh Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 051 THCS&THPT Hưng Lợi TT Hưng Lợi, H Thạnh Trị, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 095 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Thạnh Trị
ấp 3 Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 015 THPT Lương Định Của TT Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 017 THPT Đại Ngãi TT Đại Ngãi, huyện Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 052 THCS&THPT Tân Thạnh Xã Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 057 Trung tâm dạy nghề và
GDTX H. Long Phú
Thị trấn Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 102 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Long Phú
Thị trấn Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 020 THPT Nguyễn Khuyến Phường 1, TX Vĩnh Châu, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 028 THPT Vĩnh Hải Xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 034 Trung tâm dạy nghề và
GDTX Thị xã Vĩnh Châu
Phường 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 053 THCS&THPT Lai Hòa Xã Lai Hòa, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 054 THCS&THPT DTNT
Vĩnh Châu
Phường Vĩnh Phước, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 061 THCS&THPT Khánh Hoà Phường Khánh Hoà, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 098 Trung tâm GDNN-GDTX
Thị xã Vĩnh Châu
Phường 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 08 Huyện Cù Lao Dung 022 THPT Đoàn Văn Tố TT Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 08 Huyện Cù Lao Dung 029 THPT An Thạnh 3 Xã An Thạnh 3, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 08 Huyện Cù Lao Dung 056 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Cù Lao Dung
Thị Trấn Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 08 Huyện Cù Lao Dung 101 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cù Lao Dung Thị Trấn Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 019 THPT Mai Thanh Thế Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 026 THPT Lê Văn Tám Xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 055 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Ngã Năm
Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 063 THPT Ngã Năm Khóm 1, Phường 2, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 093 THPT Mỹ Quới Xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 100 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Ngã Năm
Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 012 THPT Phú Tâm Xã Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 024 THPT Thuận Hòa TT Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 035 Trung tâm dạy nghề và GDTX huyện Châu Thành Thị trấn Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 099 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành Thị trấn Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 016 THPT Lịch Hội Thượng TT Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 058 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Trần Đề
Xã Trung Bình, H.Trần Đề, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 062 THCS&THPT Trần Đề Thị trấn Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 103 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Trần Đề
Xã Trung Bình, H.Trần Đề, T. Sóc Trăng Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Sóc Trăng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!