Danh sách xét tuyển NV1 Đại học Kiểm Sát Hà Nội 2015

Trường Đại học kiểm sát Hà Nội công bố danh sách những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV1 vào trường năm 2015.

>> Thí sinh xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-DKS.html

STT
SBD ĐTƯT KVƯT Ngành NV1 Tổ hợp môn Toán Văn Hóa Sinh Sử Địa N.Ngữ Tổng điểm 3 môn
1 LNH004875   1 D380101 C00   7.75       9.5 9   26.25
2 TDV035551 1 1 D380101 C00 5.5 7.5       9 9.5 4.25 26
3 TỌU001580   1 D380101 C00 4.75 8.25       8.5 9 3 25.75
4 TLA0105I2   2NT D380101 C00 6.5 7.5       8.5 9.75 3.75 25.75
5 KIIA007270   2NT D380101 C00   8       9 8.75   25.75
  TND025331   1 D380101 C00 5.75 7.5       8.5 9.75 4.5 25.75
7 SPH007004   3 D380101 C00 6 8       7.75 9.5 3.75 25.25
8 KQH001148   2NT D380101 C00 4 6.5       9.25 9.5 2.25 25.25
9 DCN003766   2 D380101 A00 8 5.5 8.5 8.75       6.5 25.25
10 KQH014746 1   D380101 C00 6 8.5       8 8.75 2.25 25.25
11 HDT018441   1 D380101 C00   8       8.25 8.75   25
12 KQH000097   2 D380101 A00 7.5   8.5 8.75         24.75
13 TDV007288     D380101 C00 3.5 7.75       8 9 3.5 24.75
14 THV011378   2 D380101 C00 3.75 7.25       8.5 9 4.25 24.75
15 LNH005139   2 D380101 C00   7.75       8 9   24.75
16 TND016978   2 D380101 C00 3.5 7.75       8 9 4.25 24.75
17 SPH005412 6 2NT D380101 C00   7.5       8 0.25   24.75
18 DHU0146+4   2 D380101 C00   7.5       7.25 10   24.75
19 TDLO10240   1 D380101 C00 5.5 7.5       7.75 9.5 3.5 24.75
20 HDT001155   2 D380101 C00 3.25 7.5       8.5 8.5 3 24.5
21 TLA003802   3 D380101 A00 8.5 6.5 7.5 8.5       5.5 24.5
22 Y TB012607   2 D380101 C00 4.75 7.5       8 9 3.5 24.5
23 TỌU004555   1 D380101 C00 2.25 8       8.5 8 3 24.5
24 TDV0CW667   1 D380101 C00   8.75       1. :5 9.5   24.5
25 DHU002429   2 D380101 C00 8.75   7.5 8.25         24.5
26 TLA006439   2 D380101 C00 2.75 7.5       8 8.75 4 24.25
27 HDT02638Q 1   D380101 C00   7.5       7.75 9   24.25
28 TTB002093   1 D380101 C00 6 7.5       8.5 8.25 2.25 24.25
29 HHA010000   2 D380101 D01 8.25 8 5.5         8 24.25
30 TQU003038     D380101 C00 4 7.5       7.75 9 3 24.25
31 TDL007855   1 D380101 C00   7       7.75 9.5   24.25
32 HVN009666   2NT D380101 A01 8.25 6.25 7.5         8.5 24.25
33 BKA001131   2NT D380101 C00   7       8 9   24

Tuyensinh247.com tổng hợp

Viết bình luận: Danh sách xét tuyển NV1 Đại học Kiểm Sát Hà Nội 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!