Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp còn duy nhất hôm nay - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Chỉ còn: 10:15:55

Đáp án đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh - Sở GD Khánh Hòa 2017

Đề thi cuối học kì 1 môn Sinh lớp 12 của Sở Giáo dục Khánh Hòa năm học 2017 - 2018 có kèm đáp án.

Đáp án đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh - Sở GD Khánh Hòa 2017

Câu 19: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E coli hoạt động?

A. Khi trong tế bào có lactôzơ

B. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ

C. Khi trong tế bào lactôzơ bị phân giải hết

D. Khi prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành

Câu 20: Cho một số phát biểu về hoàn bị gen như sau:

(1) Tần số hoán bị có thể bằng 50%

(2) Để xác định tần số hoán vị gen người ta chỉ có thể dùng phép lai phân tích

(3) Tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị luôn lớn hơn hoặc bằng 25%

(4) Tần số hoán vị bằng tổng tỉ lệ các giao tử mang gen hoán vị

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1               B. 2            C. 3              D. 4

Dap an de thi ki 1 lop 12 mon Sinh - So GD Khanh Hoa 2017

Dap an de thi ki 1 lop 12 mon Sinh - So GD Khanh Hoa 2017

Dap an de thi ki 1 lop 12 mon Sinh - So GD Khanh Hoa 2017

Dap an de thi ki 1 lop 12 mon Sinh - So GD Khanh Hoa 2017

Đáp án đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh - Sở GD Khánh Hòa 2017

Dap an de thi ki 1 lop 12 mon Sinh - So GD Khanh Hoa 2017

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh - Sở GD Khánh Hòa 2017

  •