Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc Gia 2018 - mã đề 414 của Bộ GD

Các em cùng nhanh tay xem đáp án đề thi môn Anh mã đề 414 THPT Quốc Gia năm 2018 của Bộ GD tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 414

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD được cập nhật phía dưới.

Question 9: Her parents rarely let her stay out late,….?

A. does she

B. don’t they

C. do they

D. doesn’t she


Dap an de thi mon Anh THPT Quoc Gia 2018 - ma de 414 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 414

Dap an de thi mon Anh THPT Quoc Gia 2018 - ma de 414 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc Gia 2018 - mã đề 414 của Bộ GD

  •