Đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2018 - mã đề 205 của Bộ GD

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 205 THPT Quốc gia năm 2018 của Bộ GD đã được cập nhật, các em cùng xem chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Mã đề 205

Câu 44: Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố

A. photpho                                        B. nito

C. cacbon                                          D. kali

Câu 50: Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất

A. Fe                            B. Al                                C. Ag                           D. Cr


Dap an de thi mon Hoa THPT Quoc gia 2018 - ma de 205 cua Bo GD

Dap an de thi mon Hoa THPT Quoc gia 2018 - ma de 205 cua Bo GD

Dap an de thi mon Hoa THPT Quoc gia 2018 - ma de 205 cua Bo GD

Dap an de thi mon Hoa THPT Quoc gia 2018 - ma de 205 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Mã đề 205

Dap an de thi mon Hoa THPT Quoc gia 2018 - ma de 205 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2018 - mã đề 205 của Bộ GD

  •