Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 214 của Bộ GD

Các em cùng nhanh tay xem đáp án đề thi môn Lý mã đề 214 THPT Quốc gia năm 2018 của Bộ GD tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 214

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Câu 6: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, chàm, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị lớn nhất đói với ánh sáng:

A. cam

B. đỏ

C. chàm

D. lục


Dap an de thi mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 214 cua Bo GD

Dap an de thi mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 214 cua Bo GD

Dap an de thi mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 214 cua Bo GD

Dap an de thi mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 214 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 214

Dap an de thi mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 214 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 214 của Bộ GD

  •