Đáp án của Bộ GD đề thi của Bộ GD môn Sinh THPT Quốc gia 2018 - mã đề 202

Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sinh mã đề 202 THPT Quốc gia 2018 chính xác nhất đã được cập nhật, các em cùng nhanh tay xem chi tiết tại đây nào!

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 202

Câu 83: Lông hút của rễ cây được phát triển từ loại tế bào nào sau đây?

A. tế bào mạch gỗ của rễ

B. tế bào biểu bì của rễ

C. tế bào mạch rây của rễ

D. tế bào nội bì của rễ


Dap an cua Bo GD de thi cua Bo GD mon Sinh THPT Quoc gia 2018 - ma de 202

Dap an cua Bo GD de thi cua Bo GD mon Sinh THPT Quoc gia 2018 - ma de 202

Dap an cua Bo GD de thi cua Bo GD mon Sinh THPT Quoc gia 2018 - ma de 202

Dap an cua Bo GD de thi cua Bo GD mon Sinh THPT Quoc gia 2018 - ma de 202

Dap an cua Bo GD de thi cua Bo GD mon Sinh THPT Quoc gia 2018 - ma de 202

Dap an cua Bo GD de thi cua Bo GD mon Sinh THPT Quoc gia 2018 - ma de 202

Hướng dẫn giải của Bộ GD Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 202

Dap an cua Bo GD de thi cua Bo GD mon Sinh THPT Quoc gia 2018 - ma de 202

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án của Bộ GD đề thi của Bộ GD môn Sinh THPT Quốc gia 2018 - mã đề 202

  •