Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sinh THPT Quốc Gia năm 2018 - mã đề 223

Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sinh mã đề 223 THPT Quốc Gia năm 2018 chính xác nhất đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 223

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới

Câu 83: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?

A. chim sâu

B. mèo rừng

C. tôm sông

D. ếch đồng

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia nam 2018 - ma de 223

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia nam 2018 - ma de 223

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia nam 2018 - ma de 223

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia nam 2018 - ma de 223

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia nam 2018 - ma de 223

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia nam 2018 - ma de 223

Hướng dẫn giải của Bộ GD Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 223

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia nam 2018 - ma de 223 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sinh THPT Quốc Gia năm 2018 - mã đề 223

  •