Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sinh THPT Quốc Gia 2018 - mã đề 207

Đề thi và đáp án của Bộ GD môn Sinh mã đề 207 THPT Quốc Gia năm 2018 được tổ chức thi vào sáng ngày 26/6 đã được cập nhật chi tiết, cụ thể như sau:

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 207

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của Bộ GD xem phía dưới

Câu 81: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là

A. di – nhập gen

B. giao phối không ngẫu nhiên

C. đột biến

D. chọn lọc tự nhiên

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia 2018 - ma de 207

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia 2018 - ma de 207

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia 2018 - ma de 207

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia 2018 - ma de 207

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia 2018 - ma de 207


Hướng dẫn giải của Bộ GD Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 207

Dap an cua Bo GD de thi mon Sinh THPT Quoc Gia 2018 - ma de 207
Theo TTHN
 

Viết bình luận: Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sinh THPT Quốc Gia 2018 - mã đề 207

  •