Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sử kì thi THPT Quốc Gia năm 2018 - mã đề 316

Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sử mã đề 316 kì thi THPT Quốc Gia năm 2018 được cập nhật chi tiết tại đây

Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sử kì thi THPT Quốc Gia năm 2018 - mã đề 316

Câu 4: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết với lực lượng xã hội nào?

A. tiểu tư sản

B. nông dân

C. tiểu thương

D. thợ thủ công

Dap an cua Bo GD de thi mon Su ki thi THPT Quoc Gia nam 2018 - ma de 316

Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sử kì thi THPT Quốc Gia năm 2018 - mã đề 316

Dap an cua Bo GD de thi mon Su ki thi THPT Quoc Gia nam 2018 - ma de 316

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án của Bộ GD đề thi môn Sử kì thi THPT Quốc Gia năm 2018 - mã đề 316

  •